הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי בני הזוג), של ח"כ ניצן הורוביץ.

היום, שני 2.12.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי בני הזוג), התש"ף–2019 של ח"כ ניצן הורוביץ (המחנה הדמוקרטי).

הצעת החוק מבקשת לתקן את החוק כך שיאפשר גם לזוגות המנהלים משק בית משותף ואינם נשואים להיחשב ככשירים לאמץ, וזאת בין אם מדובר על גבר ואישה, שני גברים או שתי נשים.

מספר פנימי: 2083295

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת         ניצן הורוביץ
יאיר גולן
תמר זנדברג
אילן גילאון

______________________________________________

פ/1056/22

 

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – אימוץ על ידי בני הזוג), התש"ף–2019

 

תיקון סעיף 3 1. בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981[1], בסעיף 3 –
    (1)      במקום "איש ואשתו יחד" יבוא "בני זוג";
    (2)      האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
      "(ב)    בחוק זה, "בני זוג" – לרבות שני בגירים החיים יחד ומנהלים משק בית משותף."

דברי הסבר

חוק אימוץ ילדים קובע בסעיף 3 כי מאמצים כשירים הם רק איש ואשתו. עקב כך נמנעת אפשרות האימוץ מזוגות רבים החיים חיי שיתוף תוך קיום משק בית משותף. תופעה זו של קיום משק בית משותף ללא נישואין אף הולכת וגדלה בשל אי קיום אפשרות לנישואין אזרחיים בישראל. כתוצאה מכך נוצרת הפליה בלתי ראויה הדורשת תיקון לחוק. בעבר אף קבע היועץ המשפטי לממשלה דאז מני מזוז, כי אין מניעה חוקית לאשר לבני זוג מאותו המין, או למי מהם, לאמץ ילד שאינו ילדו של אחד מבני הזוג, בנסיבות שבהן נשקלת בקשה לאימוץ על ידי אדם יחיד ובכפוף לשיקולי "טובת המאומץ" כמקובל. בנוסף, השירות למען הילד רשאי גם למסור לאימוץ ילד לבני זוג מאותו המין, בנסיבות שבהן ניתן היה למוסרו לאימוץ לאדם יחיד. בפועל, עמדתו לא יושמה ועד עתה נתקלים בני זוג בבעיות בירוקרטיות הנובעות מלשונו המפורשת של החוק במתכונתו הנוכחית. כמו כן, קביעה זו, אף לו היתה מיושמת, מייצרת הפליה כלפי בני זוג מאותו המין, שכן אינה מכירה בהם כתא משפחתי, או בערך המוסף שלהם כתא משפחתי לצורך גידול ילדים.

חשוב לציין כי ברוב מדינות המערב כבר ניתנה לבני זוג מאותו המין האפשרות לאמץ ילדים והוכרה כשירותם לכך. כך, למשל, במדינות שונות בארצות הברית, בהולנד, בבריטניה, בשבדיה, באוסטרליה, בספרד וכן במחוזות שונים בקנדה.

מוצע אם כן לתקן את החוק כך שיאפשר גם לזוגות המנהלים משק בית משותף ואינם נשואים להיחשב ככשירים לאמץ, וזאת בין אם מדובר על גבר ואישה, שני גברים או שתי נשים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת עדי קול וקבוצת חברי הכנסת (פ/1945/19).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' בכסלו התש"ף – 2.12.19