הצעת חוק:הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון – קבורה דתית חלופית)

הצעת תיקון חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, ביוזמת חבר הכנסת דב חנין, מציעה "להפוך את היוצרות" לפי דברי ההסבר ולהביא למצב בו ברירת המחדל לקבורה במדינה תהיה אזרחית והחלופה שתינתן לפי רצון האדם תהיה הקבורה הדתית.
מתוך דברי ההסבר להצעת תיקון החוק:
"מדינה מתוקנת אינה צריכה להתערב בדרך קבורתו של מת. המדינה אמורה להציע לכלל אזרחיה קבורה אזרחית הולמת. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו–1996, ניסה, ללא הצלחה, לתקן מצב אשר מעוות בבסיסו. הצעת חוק זו הופכת את היוצרות."