הצעת החוק של ח"כ לביא לביטול הסעיף הקובע כי אדם שאינו רושם את נישואיו או גירושיו יישא בעונש מאסר

כיום סעיף 7 לפקודת הנישואין והגירושין (רישום) קובע כי אדם שאינו רושם את נישואיו או גירושיו יישא בעונש מאסר של שנתיים. מתוך הסתכלות של הפגיעה בזכות היסוד של הפרט לחופש דת ולצנעת הפרט, בהתאם לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מבקשת ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) בהצעת החוק שלה, לבטל את הסעיף הנ"ל.

מספר פנימי: 2021622
הכנסת העשרים

יוזמת:         חברת הכנסתעליזה לביא
           
______________________________________________                                       
                                             פ/4640/20
 
הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (ביטול סעיף 7), התשע"ח­–­2017
 
ביטול סעיף 7
1.
בפקודת הנישואין והגירושין (רישום)[1], סעיף 7 – בטל.
דברי הסבר
סעיף 7 לפקודת הנישואין והגירושין (רישום) קובע כי אדם שאינו רושם את נישואיו או גירושיו יישא בעונש מאסר של שנתיים. הוראה זו עלולה לחול על כל זוג העורך טקס זוגיות פרטי בביתו ואינו "דואג לרישום הנישואין". עונש מאסר לבני זוג שבחרו לערוך טקס נישואין פרטי הוא פגיעה בזכויות יסוד לחופש דת ולצנעת הפרט ועומד בסתירה לערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
כתוצאה מאשמה פלילית ומריצוי מאסר, אדם עלול לשאת בהשלכות עתידיות כמו סטיגמה חברתית שתדבק בו וקושי להשתלב בשוק העבודה. אזרח במדינת ישראל צריך לרשום את נישואיו וגירושיו, אך אדם שאינו עושה כן אינו עבריין נפשע שצריך לרצות מאסר של שנתיים ולשאת באות קלון.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/461/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ה באייר התשע"ו (2 ביוני 2016)).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל (פ/984/20).               
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשע"ח – 30.10.17
 
 
[1] חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 876, (א) 903.