הצעת החוק של ח"כ ברושי וקבוצת ח"כים להחרגת משתלות הנמצאות בשטחים שייעודם חקלאי ולהתיר להם לפעול בשבת

הצעת החוק של ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) וקבוצת ח"כים הן מהאופוזיציה, והן מהסיעות ישראל ביתנו, כולנו, והליכוד, שהוגשה על רקע החמרת האכיפה של פקחי יחידת האכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951. מוצע להחריג מתחולת האיסור על עבודה ביום המנוחה השבועי, שבחוק שעות עבודה ומנוחה, משתלות הנמצאות בשטחים שייעודם חקלאי, והן מספקות מידע מקצועי חיוני וללא תמורה לציבור בכל הנוגע לגידול צמחים.