הצעת החוק לביטול חוק המרכולים של ח"כ מוסי רז נפלה בקריאה טרומית ברוב של 57 מתנגדים אל מול 54 תומכים. ח"כ מוסי רז:"בשש ערים מרכזיות במדינת ישראל התקבלה חקיקת עזר ושר הפנים מסרב לאשר אותה

היום, רביעי 28.11.2018 נפלה בקריאה טרומית הצעת החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי המנוחה) התשע"ח- 2018 של ח"כ מוסי רז (מרצ) ברוב של 57 מתנגדים אל מול 54 תומכים.

הצעת החוק מבקשת לבטל את החוק ולהשיב את המצב לקדמותו, כך שהסמכות להחליט על צביון העיר או היישוב ביום המנוחה תוחזר לידי השלטון המקומי.

ח"כ מוסי רז (מרצ): "לפני כמעט שנה עברה פה הצעת חוק המרכולים שהפכה לחוק. אז הייתה ממשלה יציבה ונאלצה לשלם מחיר על מנת להחזיק את החרדים והדתיים בממשלה, מחיר כבד שמשלמים אותו כל אזרחי ישראל. הובטח לנו אז ששר הפנים לא בהכרח יפסול כל חוק עזר מקומי והוא יפעיל את שיקול דעתו. מאז, לפי הנתונים של ישראל חופשית, שהלכו ובדקו – וכל הכבוד להם שהם קיימים וכל הכבוד להם שהם בדקו – בשש ערים מרכזיות במדינת ישראל התקבלה חקיקת עזר ושר הפנים מסרב לאשר אותה. זה לא מפתיע, בגלל זה בחרו בו בשר הפנים. מה שמפתיע אותי זה שעכשיו, כמה ימים לפני שאנחנו הולכים לפזר את הכנסת וללכת לבחירות, כמה ימים לפני שהממשלה הזאת מתפרקת, עדיין יושבים פה חברי כנסת שהם קונים בשבת, שבני משפחתם קונים בשבת, שחבריהם ומצביעיהם קונים בשבת, אבל הם נכנעים למיעוט בממשלה שמכריח וכופה עלינו את הדברים הללו; למיעוט שבממשלה שבעצם אומר: בתל אביב כבר פתחו, לא נורא, אבל שלא יפתחו בכל מקום אחר בארץ; למיעוט בממשלה שאומר: זה בשם הדת שלנו. ואני מבין את גפני ואני מבין את דרעי, אבל אני לא מבין אתכם. אני לא מבין אותך, השר לוין. אני לא מבין אותך, השר גלנט.  אני לא מבין אותך, דוד ביטן. אני לא מבין אתכם, למה אתם צריכים, הרי ממילא הממשלה שלכם מתפרקת. מילא לפני שנה זה היה ברור שכל העסק הזה הולך להתפרק, אבל עכשיו, אחרי שאתם יודעים שאין עוד תוחלת לדבר הזה – הבטחתם ששר הפנים, הוא אמר, הוא עמד פה ואמר: אני אדון בכל מקרה לגופו. אנחנו לא מבקשים שיפתחו מרכול במאה שערים, לא מבקשים שיפתחו מרכול בבני ברק, לא מבקשים בכל מקום בארץ. במקומות שהרשות המקומית החליטה שזה בסדר, בחוק עזר, באותם מקומות אנחנו מבקשים שתהיה לה הסמכות לעשות את זה. ולא שר אחד, שהוא יכול להיות דתי, יכול להיות חרדי, יכול להיות חילוני – הוא כל פעם משתנה – הוא זה שיקבע לכל מקום ומקום בארץ. אתה, השר לוין, התגאית בצדק בזה שהשנה אנחנו מתקרבים לארבעה מיליון תיירים. איפה יקנו התיירים האלה? מה, אתה עוד עדכנת אותם לפני זה שבשבת הכול סגור, אין להם איפה לסגור, אין להם איפה לשתות ואין להם איפה לאכול? איפה יקנו תשעה מיליון אזרחי ישראל? אל תחזירו אותנו 40 שנה אחורה. זה הזמן, עכשיו, כשאתם יודעים שבין כה הממשלה שלכם מתפרקת, להעביר את התיקון לחוק".

סגן שר הפנים משולם נהרי: "ביום ה-9 בינואר 2018 התקבל בכנסת החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018. החוק קובע כי חוקי עזר עירוניים בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה לא יפורסמו ברשומות, אלא לאחר ששר הפנים נתן את הסכמתו לחוק העזר. כמו כן, החוק קובע כי השר לא ייתן הסכמתו לחוק העזר, אלא אם כן  מדובר בפתיחתם של עסקים, אשר נועדו לספק צרכים אשר לדעתו של השר הם צריכים חיוניים. מטרת הצעת החוק של המציעים היא לבטל את תיקון החקיקה שהיה לפני שנה. חבריי חברי הכנסת, וחבר הכנסת יאיר לפיד, ידוע האמרה: יותר משישראל שמרו על השבת, השבת שמרה על ישראל. הוגי הדעות בכל הדורות הרחיבו והפליגו בתולדות מעלת הערך החברתי והסוציאלי של יום השבת כיום מנוחה. חוק המרכולים קיבע את הסטטוס-קוו הנוהג בענייני מסחר בפרהסיה בשבת. הוא גם משמר את האיזון המתבקש בין סמכויות השלטון המקומי לסמכויות השלטון המרכזי, כפי המצב שהיה נוהג טרם ההכרעה בבג"ץ ברמר. החוק אינו פוגע, חלילה, ואין כוונתו לפגוע בשיקול הדעת של השלטון המקומי בבואו לקבל החלטה על חקיקת חוק עזר, אולם מבקש הוא ליתן משקל מהותי לשיקול הדעת הקבוע ממילא בחקיקה של השלטון המרכזי, אשר יבחן, בין היתר, השלכות רוחב של חוק העזר ברשות המקומית. משמעות פתיחת המסחר בשבת עבור ציבור העובדים קשי היום הינה הרת אסון – תהליך אשר לא נדע מה תהיינה השלכותיו בעוד כמה שנים. שוו בנפשכם כי עובד במדינת היהודים עלול שלא להתקבל למקום עבודה מכיון שהינו מבקש לנוח ביום השבת. והוא הוסיף ואמר כי שמרו על שבתות ומועדי ישראל במסירות נפש מאחר והבינו שאלה הם השורשים היהודיים שלהם ורק אלה השורשים שיעזרו להם לעמוד בפני כל רוח שתנסה לעקור אותם – אלה דבריו – וככל שהשורשים עמוקים יותר, כך יוכלו לעמוד בפני רוחות חזקות. הם בגלות הבינו שזה סוד קיומו של העם היהודי, ולא רק הם, אלא כל היהודים שבגלות מבינים שזה סוד קיומנו. בבית הזה, חברי הכנסת, נשמעו כל מיני אמירות – מלחמה, שנאה, כפייה – כל מיני אמירות – מדוע אתם כופים עלינו? – דיברו על פגיעה, אחרים אמרו בזמנו שהחוק הוא מושחת, וכל אחד לפי צחות לשונו בחר לתאר את מה שהוא חש, את מה שהוא מבין ואת מה שהוא מרגיש, אבל המשותף לדברים אלה הוא שלא כולם מבינים את מהות החוק. אשוב ואדגיש. חברי הכנסת, אשוב ואדגיש כי אלמלא בג"ץ אמר את דברו, לא היה צורך בחוק הזה – הכוונה לתיקון שהיה. מדובר בסטטוס קוו ורוצים שהוא ימשיך להיות כפי שהיה מפני שזה הדבר היחיד שמאפשר לנו לחיות יחד ובשלום. זה מוותר לזה, וזה מוותר לזה, זה עניינו של הסטטוס קוו.  אין כאן פגיעה, אין כאן כפייה, אין כאן מלחמה, אין כאן חרמות, אין כאן קונמות, אין פה שום דבר. מה שהיה הוא שיהיה, רק שהסטטוס קוו יהיה מוגן וימשיך לאפשר לנו לחיות יחד ולא נגד זה. זו הייתה המטרה וחשוב מאוד שכך ייראו פני הדברים.  אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת לפיד, ואני אומר את זה בכנות. אין פה כפייה, אף אחד לא מתכוון לכפייה, אף אחד לא מתכוון לפגוע. לא בכל דבר צריך להסתכל לגופו של אדם, חבר בני אדם או מפלגה, אלא צריך וחובה להסתכל על הדברים לגופו של עניין. ואני רוצה לסיים. בימים ההם בזמן הזה. בימים אלה, בשבוע הבא, אנו בעזרת השם נחוג את חג החנוכה. בואו נזכור מה הייתה המטרה של היוונים, מטרתם הייתה לעקור את יהדותנו, לא את גופנו. הם באו לכאורה בדברים הגיוניים, הם באו במתק שפתיים – אנו דואגים לכם, אנו רוצים בטובתכם, אנו רוצים שתהיה לכם רווחה, אנו רוצים לעזור לכם – אבל מטרתם האמיתית הייתה לעקור את היהדות. דווקא בימים האלה, כשאנחנו מפיצים את אור היהדות, ראוי שגם נעגן את השבת שהיא יסוד קיומנו. תודה, ואני מבקש להצביע נגד הצעת החוק".

חברי הכנסת שלא נכחו בזמן ההצבעה: ח"כ חיליק בר (המחנה הציוני), ח"כ סאלח סעד (המחנה הציוני), ח"כ רחל עזריה (כולנו), ח"כ עבד אלחכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת), ח"כ סעיד אלחרומי (הרשימה המשותפת), ח"כ טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת),  ח"כ ינון אזולאי (ש"ס), ח"כ יצחק וקנין (ש"ס).

לצפייה בהצעת החוק המלאה יש ללחוץ כאן