הצעת החוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – איסור הפליה מחמת נטייה מינית), התשע"ז-2017 של ח"כ נחמן שי נפלה במליאה ברוב של 37 מתנגדים לעומת 25 תומכים.

היום, רביעי 06.06.2018 נפלה הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – איסור הפליה מחמת נטייה מינית), התשע"ז-2017 של ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני) ברוב של 37 מתנגדים לעומת 25 תומכים.

הצעה זו של ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני) מבקשת כי הכרה בבני זוג בני אותו המין צריכה לבוא בלשון התקנונים של קרנות הפנסיה, ובכך למנוע הפליה על רקע נטייה מינית של העמיתים והמוטבים בקרנות הפנסיה.

ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני) : " מה שאנחנו רוצים עכשיו בהצעת החוק שלנו, להבהיר בעניין פנסיה, כי פנסיה היא המנגנון העיקרי והחשוב ביותר להבטחת חיים לאנשים בעת הגיעם לגיל פרישה. זה נופל גם בתחום האחריות שלי, שימור וטיפוח האוכלוסייה הוותיקה במדינת ישראל ואנו רוצים לתת לה חיים של כבוד גם אחרי שהם פורשים לגמלאות, הם לא הולכים לאיבוד, הם נשארים פה אתנו. לאחר שהם נפטרים צריך להבטיח, כשזה קורה, שבני או בנות זוגם יקבלו את אותם תשלומי פנסיה שהגיעו להם. מה שמצאנו, שבתקנונים שמגדירים את בעלי הזכות, מדובר על בעלה של מבוטחת או מי שהוכר בציבור או בת זוג, אשתו של, מי שהוכרה וכדומה. כלומר, הטרמינולוגיה שנוקטים בה היא טרמינולוגיה הטרוסקסואלי. היא לא נותנת את ההערכה והכבוד לבעלי אותו מין שחיים במשותף ושחולקים את חייהם ביחד ומבקשים שתהיה להם גם אפשרות להוריש לבני זוגם לקבל את הפנסיה עבורם ולהמשיך את חייהם בדרכם. היא לא מאפשרת להם את זה ואנחנו רוצים שבאמצעות החוק הזה ייווצר שוויון.  לכן ביקשנו בהצעת החוק הזאת שלי, שהתקנונים בקרנות הפנסיה ינוסחו באופן שיהיה ברור, שכל בן או בת זוג בכל הרכב משפחתי ייהנו מן ההטבה הזאת שמגיעה להם, שהם יכולים לקבל את הפנסיה בפנסיית השאירים על בן או בת זוגם שהלכו לעולמם. זאת הדרישה שלנו, להכניס את השינוי הזה בלשון התקנונים ולמנוע אפליה על רקע נטייה מינית של העמיתים והמוטבים בקרנות הפנסיה. תפתחו קצת את האוזניים, תאזינו לקולות שעולים מתוך החברה הישראלית, תבינו את המשמעות שיש לכך להרבה אנשים שמחכים לחוק כזה".

לקריאת הצעת החוק המלאה יש ללחוץ כאן