הצע"ח של ח"כ שרן השכל- לאפשר נישואין אזרחיים בשטח שגרירויות זרות במדינת ישראל

ביום שני ה- 19.2.2018 הגישה ח"כ שרן השכל (הליכוד), את הצע"ח שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות בישראל), התשע"ח–2018, המבקשת לקבוע כי ניתן יהיה לקיים טקסי נישואין אזרחיים בשטחי שגרירויות זרות במדינת ישראל, על מנת לאפשר לאזרחי המדינה שאינם יכולים להינשא ברבנות, להירשם לנישואין אזרחיים, ללא העלות הכלכלית הכרוכה בנסיעה לחו"ל.

מספר פנימי: 2023606
הכנסת העשרים

יוזמת:        חברת הכנסתשרן השכל

______________________________________________                                                
                                                                        פ/5145/20
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות בישראל), התשע"ח–2018
 
תיקון סעיף 1
1.
בחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953[1], בסעיף 1, בסופו יבוא "לעניין זה, "בישראל" – למעט שטח שגרירות מדינה זרה".
דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה להגדיר שטח שגרירות זרה כשטח שאינו נכלל בשטח ישראל, בכל הקשור לדיני נישואין וגירושין המצויים בשיפוטם הייחודי של בתי הדין הרבניים. מטרת הצעה זו היא לאפשר לאזרחי המדינה, שאינם יכולים להינשא ברבנות בדרך המסורתית מסיבות שונות, להירשם לנישואין אזרחיים במתחם שגרירות זרה בישראל. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2014, כ-8,942 זוגות תושבי ישראל נישאו מחוץ לגבולות המדינה. הצעה זו צפויה להיטיב במישור הכלכלי עם זוגות הבוחרים שלא להינשא על פי דין תורה ועם זוגות פסולי חיתון, אשר מנועים מלהינשא בישראל על פי דין תורה. זוגות אלה לא יצטרכו לטוס אל מחוץ לגבולות המדינה כדי להתחתן, ויוכלו להינשא בישראל, בלי להיות נתונים לסמכות השיפוט של בתי הדין הרבניים.

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' באדר התשע"ח – 19.2.18

 
 
 

 

 

 
[1] ס"ח התשי"ג, עמ' 165.

שינוי גודל גופנים