הצע"ח של ח"כ השכל לאפשר לאזרחי ישראל להתחתן בשטחי שגרירויות זרות בישראל

הצעת החוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים), התשע"ז–2017 של חברת הכנסת שרן השכל (הליכוד), מבקשת להכיר בשטח שגרירות זרה בישראל כאזור שאינו נמנה עם שטחי ישראל, בכל הקשור לדיני הנישואין. מטרת הצעה זו היא לאפשר לאזרחי המדינה, אשר אינם יכולים להינשא ברבנות בדרך המסורתית מסיבות שונות, להירשם לנישואין אזרחיים במתחם שגרירות זרה בישראל. 

יוזמת:        חברת הכנסת         שרן השכל         

______________________________________________                                                 פ/4374/20

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים), התשע"ז–2017

 

תיקון סעיף 2

1.

בחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953[1],  בסעיף 2, אחרי "על פי דין תורה" יבוא: "לעניין חוק זה, "ישראל" ­– כל שטח המדינה, למעט שטחי שגרירות של מדינות זרות".

דברי הסבר

הצעות חוק זו מבקשת להכיר בשטח שגרירות זרה בישראל כאזור שאינו נמנה עם שטחי ישראל, בכל הקשור לדיני הנישואין. מטרת הצעה זו היא לאפשר לאזרחי המדינה, אשר אינם יכולים להינשא ברבנות בדרך המסורתית מסיבות שונות, להירשם לנישואין אזרחיים במתחם שגרירות זרה בישראל. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2014, כ-8,942 זוגות תושבי ישראל נישאו מחוץ לגבולות המדינה. הצעה זו צפויה להיטיב במישור הכלכלי עם זוגות אשר מנועים מלהינשא בישראל על פי דין תורה, כגון אזרחים מהקהילה הלהט"בית ואזרחים שאינם יהודים, אשר לא יצטרכו לטוס אל מחוץ לגבולות המדינה על מנת להתחתן, אלא יוכלו להינשא במדינה עצמה.