הצבעה: שמירה על חופש הדת בצה"ל, למשל – בנוגע לשירת נשים, יש לאפשר לחיילים דתיים לא להקשיב לשירת נשים

הצבעה: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – שמירת חופש הדת), התשע"ב–2011.

מהות החוק
"…בתוך חמש עד שבע שנים, אדוני השר, הרמטכ"ל לשעבר, רוב מקבלי תעודות הזהות במדינת ישראל יהיו אנשים עם כיפות – כיפות שחורות או כיפות סרוגות…
אני חושב שמדינה שהיא חופשית והיא מכבדת את חופש הדת צריכה להקל ולחפש כל דרך כדי לא לכפות על מי שאומר שמבחינת ההלכה אסור לו לשמוע, לבוא ולומר לו – אתה תשמע בפקודה…
אם בחור אומר: אני, קשה לי – שלא ייכפה עליו. חופש. אנחנו רוצים חופש.

ההצעה נדחתה ברוב של 19 נגד 2 בעד ו-0 נמנעים.

הצביעו בעד (2):

מיכאל בן-ארי
יעקב (כצל`ה) כ”ץ

הצביעו נגד (19):

אורי אורבך     
זאב אלקין 
אופיר אקוניס
משה יעלון  
משה כחלון
יריב לוין 
גדעון סער
ציון פיניאן
יובל שטייניץ
סילבן שלום
שלי יחימוביץ
אהוד ברק    
אורית נוקד
שלום שמחון
עוזי לנדאו    
משה מוץ מטלון
אלכס מילר
דורון אביטל  
יוחנן פלסנר

נמנעו (0)