הצבעה: שינוי תנאי כשירות הדיינים בבתי הדין הרבניים

הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק הדיינים (תיקון – כשירות דיינים), התשע"ד-2014

מהות החוק
"מטרת הצעת החוק היא לעגן בחוק הדיינים, התשט"ו–1955 (להלן – החוק), את תנאי כשירות הדיינים בבתי הדין הרבניים, הקבועים כיום, בתקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), התשט"ו–1955 (להלן – התקנות). מוצע לקבוע שכשיר להתמנות דיין בבית דין רבני אזורי מי שעמד בבחינות מטעם המועצה, ולבטל את הסייג הקובע שהכשירות תקפה לשנתיים ואחר-כך תיבחן שנית.
בנוסף, הצעת החוק מבקשת להבחין בין תנאי הכשירות הנדרשים למינוי דיין בבית הדין הרבני האזורי לבין תנאי הכשירות הנדרשים למינוי דיין בבית הדין הרבני הגדול.
כמו כן, מוצע לתקן את סעיף 13 לחוק הדיינים ולנסחו באופן זהה לסעיפים המקבילים לו בחוקי שיפוט אחרים ולאפשר לכל אדם להתמנות לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים".

הצעת החוק עברה לוועדה ברוב של 34 בעד 15 נגד ו-0 נמנעים.

הצביעו בעד (34):
זבולון כלפה
שולי מועלם-רפאלי 
אורית סטרוק 
איילת שקד 
שמעון אוחיון 
אופיר אקוניס
גילה גמליאל 
יריב לוין 
חמד עמאר 
ראובן ריבלין
מיכל בירן 
עמר בר-לב 
יחיאל חיליק בר
אבישי ברוורמן 
שלי יחימוביץ` 
איתן כבל 
משה מזרחי 
מיקי רוזנטל 
איציק שמולי
ציפי לבני
עמרם מצנע 
דוד צור 
מאיר שטרית 
אלעזר שטרן 
קארין אלהרר
יעל גרמן 
רונן הופמן 
עליזה לביא 
מיקי לוי 
דב ליפמן 
שמעון סולומון 
שי פירון 
עדי קול 
עפר שלח

הצביעו נגד (15): 
ישראל אייכלר 
יעקב אשר 
משה גפני 
מנחם אליעזר מוזס 
אורי מקלב 
מאיר פרוש 
אריאל אטיאס 
אריה דרעי 
יצחק וקנין 
נסים זאב 
אליהו ישי 
יצחק כהן
אברהם מיכאלי 
יעקב מרגי
משולם נהרי

נמנעו (0)