הצבעה: קיצור תקופת כהונתו של נשיא בית-הדין השרעי לערעורים

הצבעה: הצעת חוק הקאדים (תקופת כהונתו של נשיא בית-הדין השרעי לערעורים), התשע"ב–2012

מהות החוק:
קיצור תקופת הכהונה של נשיא בית הדין השרעי לערעורים, הקבועה בחוק הקאדים מעשר שנים לשבע שנים. מוצע להחיל תיקון זה גם על הנשיא הנוכחי המכהן.

ההצעה עברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט ברוב של 7 בעד 1 נגד ו-0 נמנעים.

הצביעו בעד (7):  

מיכאל איתן  
ציון פיניאן       
ראלב מג`אדלה    
אורי מקלב       
נסים זאב      
אברהם מיכאלי    
יעקב מרגי   

הצביעו נגד (1):  

דב חנין   

נמנעו (0)