הצבעה: קביעת תעריפים מרביים לרכישת חלק קבר בבית העלמין ברקת

החוק התקבל ברוב של 14 בעד 2 נגד ו-0 נמנעים
מהות החוק
" חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, מסדיר את ההוראות החלות על רכישת קבר בחיים וקובע את התעריפים לרכישת חלקת קבר בחיים בבתי-העלמין השונים. תעריפים אלה מתייחסים לשיטת קבורה בשטח פתוח, כאשר פתח הקבר מלמעלה, כלומר קבורת שדה, שהיא שיטת הקבורה הנפוצה כיום… 

לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע לקבוע תעריפים מרביים לרכישת חלקת קבר בחיים בבית-העלמין ברקת, בהתאם לסוג חלקת הקבר. מבנה התעריפים המוצע קובע תעריף נמוך יותר ככל שהחלקה נועדה לקבורה בשיטה המביאה לניצול טוב יותר של הקרקע." 

הצביעו בעד (14):

ציפי חוטובלי
יריב לוין  
ציון פיניאן   
רוברט אילטוב 
אורלי לוי-אבקסיס  
משה מוץ מטלון
חמד עמאר
ליה שמטוב  
אכרם חסון  
נחמן שי
רונית תירוש  
יצחק וקנין
אמנון כהן
אברהם מיכאלי

הצביעו נגד (2):

אורי מקלב
דוד רותם

נמנעו (0)