הצבעה: צריך לקבוע תנאי כשירות ברורים יותר לאדם העומד בראש בתי הדין הדתיים הדרוזים

הצבעה: הצעת חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים, התשע"א–2011

מהות החוק:
"על-פי הדין הקיים, הוראות חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים…הנוגעות לתנאי הכשירות של קאדי מד'הב, ובייחוד ההוראה הנוגעת לטיב הכשרתו, אין בהן כדי לתת מענה הולם לתנאי כשירותם של מועמדים לתפקיד שיפוטי נכבד זה… מטרתה של הצעת החוק היא לקבוע תנאי כשירות ברורים יותר, וזאת בהקבלה לדין הקיים בבתי-הדין הרבניים ובבתי-הדין השרעיים".

החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 9 בעד 0 נגד ו-0 נמנעים והתקבל.

הצביעו בעד (9):

יריב לוין  
דן מרידור    
דניאל בן-סימון      
שלי יחימוביץ    
איתן כבל      
חמד עמאר    
דוד רותם    
חיים אורון       
מגלי והבה   

הצביעו נגד (0)

נמנעו (0)

שינוי גודל גופנים