הצבעה: מעמדו של הרב הצבאי הראשי יעלה ממשקיף במועצת הרבנות הראשית למעמד של חבר

הצבעה: הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (חברות הרב הצבאי הראשי במועצה), התשע"א–2011

מהות החוק:
"הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 4) (חברות הרב הצבאי הראשי במועצה) באה לשדרג, לשנות את מעמדו של הרבצ"ר – הרב הראשי הצבאי – ממעמד של משקיף במועצת הרבנות הראשית למעמד של חבר ברבנות הראשית".

ההצעה עבר לועדה ברוב של 11 בעד 0 נגד ו-1 נמנע.

הצביעו בעד (11):

אורי יהודה אריאל
מיכאל בן-ארי    
יריב לוין      
איתן כבל       
ראלב מג`אדלה  
אורלי לוי-אבקסיס       
חמד עמאר      
ליה שמטוב      
אבי (משה) דיכטר       
עתניאל שנלר     
נסים זאב       

הצביעו נגד (0)

נמנעו (1):

אחמד טיבי