הצבעה: מניעת ניצול לרעה של קבלת פטור משירות בטחון מטעמים של הכרה דתית

הצבעה: הצעת חוק שירות הביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה) התשע"ב 2012

מהות החוק:
"…מצב זה הביא להגברת ההשתמטות משירות ביטחון תוך ניצול לרעה של הפטור בידי בנות שאין להן כל רקע דתי כלל ועיקר. לשם מיגור תופעה זו יזמה הממשלה את הצעת החוק המונחת בפניכם, שמטרתה למנוע, ככל האפשר, ניצול לרעה של קבלת פטור משירות ביטחון מטעמים של הכרה דתית."

ההצעה עברה בקריאה שנייה ברוב של 19 בעד ו-5 נגד ו-0 נמנעים ובקריאה שלישית החוק התקבל ברוב של 21 בעד, 5 נגד ו-0 מתנגדים והתקבל.

הצביעו בעד(21)

אריה אלדד
זאב אלקין
משה יעלון
יריב לוין
לאה נס
גדעון סער
יצחק (בוז'י) הרצוג
עינת וילף
שלום שמחון
שכיב שנאן
יצחק אהרונוביץ
רוברט אילטוב
אורלי לוי-אבקסיס
סופה לנדבר
משה מוץ מטלון
אלכס מילר
סטס מיסז'ניקוב
חמד עמאר
דוד רותם
ליה שמטוב
שלמה (נגוסה) מולה

הצביעו נגד (5):

משה גפני
אורי מקלב
יצחק וקנין
ניסים זאב
אברהם מיכאלי

נמנעו(0)