הצבעה: לחלק בצורה שוויונית יותר את תקצוב המועצה הדתית בין הרשות המקומית לממשלה

הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס` 19 והוראת שעה), התשע"ד-2013

מהות החוק:
"הצעת החוק הזאת נועדה לעשות קצת סדר בחלוקת התקציבים בין הממשלה לבין הרשויות המקומיות. על-פי החוק הקיים היום, החלוקה בין הרשות המקומית לבין הממשלה היא כך שהרשות המקומית נושאת ב-60% מתקציב המועצה הדתית והממשלה – ב-40%. ואז יש מקומות שבהם הרשויות המקומיות – בעיקר באזורים בפריפריה, באזורים שמרוחקים ממרכז הארץ – אינן יכולות לשאת בעלות הזאת של 60% מתקציב המועצה הדתית. לעומתם, יש יישובים חזקים במרכז הארץ שבהם לעיריות יש עודפים של תקציב והן יכולות לשאת באחוז גבוה יותר מהתקציב של המועצה הדתית. הצעת החוק הזאת נועדה לחלק חלוקה שוויונית יותר בין רשויות חזקות לרשויות חלשות יותר, דהיינו רשויות שבהן יש אפשרות תקציבית ויכולות לעמוד בכך ישלמו עד 75% מתקציב המועצה הדתית והמדינה תשלם 25%, ולעומת זאת ביישובים בפריפריה, יישובים שבהם הרשויות המקומיות נמצאות בגירעונות, הממשלה תשלם הפוך – 75% – והרשות המקומית תשלם 25%". 

הצעת החוק עברה לדיון בוועדה ברוב של 14 תומכים 2 מתנגדים ו-0 נמנעים. 

הצביעו בעד (14):
אורי אורבך 
אלי בן-דהן 
אבי וורצמן 
זבולון כלפה 
שמעון אוחיון 
יריב לוין 
חמד עמאר 
דוד צור 
אלעזר שטרן 
בועז טופורובסקי 
דב ליפמן 
שמעון סולומון 
רינה פרנקל 
רות קלדרון

הצביעו נגד (2):
איתן כבל
מרב מיכאלי

נמנעו (0)