הצבעה: להסיר את איום המאסר מבני זוג שנישאו בטקס פרטי, ללא רישום ברבנות

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (עבירה על סידור נישואין וגירושין), התשע"ד–2014

מהות החוק:
עונש מאסר לבני זוג שבחרו לערוך טקס נישואין פרטי, הקבוע בסעיף 7 לפקודת הגירושין והנישואין, מהווה פגיעה בזכויות יסוד לחופש דת ולצנעת הפרט ועומד בסתירה לערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
בהצעת חוק זאת, מוצע נוסח חדש לסעיף, הקובע כי הוא חל על הרשות הרושמת בלבד, הנושאת בתפקיד ממלכתי ומתוקף כך חובתה לרשום נישואין וגירושין כחוק. 

הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ברוב של 7 תומכים מול 5 מתנגדים. 

הצביעו בעד (7):
דב ליפמן
יעל גרמן
עליזה לביא
מיכל בירן
פנינה תמנו-שטה
רות קלדרון
יצחק אהרונוביץ 

הצביעו נגד (5):
אברהם מיכאלי
אורי מקלב
יעקב אשר
משה גפני
דוד אזולאי

נמנעו (0)