הצבעה: יש להקים מנגנון אוטומטי שיכנס את בתי-הדין הרבניים על-מנת שהדיונים יתקיימו ולא יפלו בן הכסאות

הצבעה: הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון – מתן צווי הגבלה ופיקוח על יישום החלטות בית-הדין), התשע"א–2010

מהות החוק
"חוק בתי-הדין הרבניים מעניק לבתי-הדין הרבניים את הסמכות להטיל על בעל – זה בדרך כלל, לפעמים גם על אשה – שמסרבים לקיים פסקי-דין לגירושין, צווי הגבלה שמגלמים סנקציות שונות, כדי לאלץ – את הבעל בדרך כלל, לעתים האשה – לקיים את פסק-הדין הזה, והחוק גם קובע לוח זמנים…הצעת החוק שלי מציעה מנגנון אוטומטי שיכנס את בית-הדין על מנת שיתקיים הדיון, כולל הדיון בהחמרה של צווי הגבלה." 

ההצעה עברה לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה ברוב של 17 בעד 0 נגד ו-0 נמנעים.

הצביעו בעד (17):

אורי אורבך    
זבולון אורלב    
זאב אלקין    
זאב בנימין בגין   
ציפי חוטובלי    
ישראל כץ    
ראובן ריבלין 
רוברט אילטוב     
דוד רותם    
ניצן הורוביץ   
דורון אביטל    
רחל אדטו   
גדעון עזרא    
עתניאל שנלר   
יצחק וקנין   
נסים זאב
אברהם מיכאלי

הצביעו נגד (0)

נמנעו (0)