הצבעה: הקמת מערך מינהלי בבתי הדין הרבניים שיאפשר דיון אוטומטי כעבור 30 יום בצווי הגבלה

הצבעה: הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון מס' 8)

מהות החוק:
 "לכן אנחנו בחוק הזה קובעים שתקום מערכת מינהלית – היא יכולה להיות ממוחשבת, היא יכולה להיות אחרת – על מנת שבית-הדין באופן אוטומטי ידון כעבור 30 יום בצווי הגבלה. זה עוד צעד על מנת להבטיח מיצוי כל ההליכים שהחוק אפשר כדי שבית-הדין יוכל לממש את החלטותיו." 

ההצעה עברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט ברוב של 8 בעד 0 נגד ו-0 נמנעים.

הצביעו בעד (8):

זבולון אורלב     
ציפי חוטובלי   
יריב לוין  
דניאל אילון     
אנסטסיה מיכאלי
מגלי והבה     
עתניאל שנלר
אברהם מיכאלי

הצביעו נגד (0)

נמנעו (0)