הצבעה: הקמת "היכל התנ"ך" בירושלים

החוק עבר לדיון בוועדה ברוב של 10 בעד 0 נגד ו-0 נמנעים. 
מהות החוק:
"אנחנו מציעים בחוק הזה להקים בירושלים – בירושלים, כך כתוב בחוק – את היכל התנ"ך; שלבד מאכסניה שתוקם לכבוד התנ"ך ומטרות החוק הזה, החוק הזה ינוהל כתאגיד שמטרתו – העקרונות שלו יהיו לאסוף, לשמור, לטפח ולהנחיל בקרב כל הציבור את התנ"ך, את כל אוצרות הידע שיש בו, את כל התרבות העולה ממנו, את כל נופך האמנות שבא ממנו, הרוח של התנ"ך, הפילוסופיה שהתנ"ך מעלה בכתביו, ובעיקר את המורשת שלו".

הצביעו בעד (10):  

זאב אלקין  
אורית נוקד      
שכיב שנאן
ישראל אייכלר     
רחל אדטו  
רוני בר-און  
יואל חסון  
שלמה (נגוסה) מולה
נסים זאב  
אברהם מיכאלי   

הצביעו נגד (0)

נמנעו (0)