הצבעה: הקמה והסדרה של מערך גיור

הצבעה: להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס` 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014 

מהות החוק:
"מוצע להסמיך את השר לשירותי דת להקים במשרדו מערך גיור, וכן מוצע לקבוע את תפקידי מערך הגיור, את תנאי הכשירות ואת אופן המינוי של ראש מערך הגיור. גם בנוגע לדייני הגיור שיכהנו בבתי הדין לגיור מוצע לקבוע הסדרים מפורטים אשר לכשירות הנדרשת מדיין גיור, לאופן מינויו ולדין המשמעתי שיחול עליו, וכן להסמיך את השר לשירותי דת, בהסכמת שר האוצר, להחליט על תשלום גמול והחזרי הוצאות לדייני גיור שאינם עובדי המדינה. עוד מוצע לקבוע כי בתי הדין לגיור ידונו במותבים של שלושה ואת דרך קביעת הרכבם של אותם מותבים. כמו כן, מוצע להסמיך את השר לשירותי דת לקבוע תקנות לביצוע פרק ב' המוצע, ובכלל זה לקבוע אגרות ואת השר לשירותי דת יחד עם שר הפנים לקבוע כללים לעניין גיור של נתינים זרים. מוצע לקבוע כי תחילתו של התיקון המוצע תהיה 30 ימים מיום פרסומו ברשומות, והוא יחול על הליכי גיור שיחלו ביום תחילתו של התיקון ואילך".

הצעת החוק עברה לדיון בוועדה ברוב של 28 תומכים 16 מתנגדים ו-0 נמנעים. 

הצביעו בעד (28):
אורי אורבך
שולי מועלם-רפאלי 
אורית סטרוק 
ניסן סלומינסקי
איילת שקד 
יולי יואל אדלשטיין 
יצחק אהרונוביץ 
שמעון אוחיון 
רוברט אילטוב 
גילה גמליאל 
יריב לוין 
עוזי לנדאו 
משה זלמן פייגלין
מיכל בירן
עמר בר-לב 
איתן כבל 
נחמן שי 
דוד צור 
אלעזר שטרן 
רונן הופמן 
בועז טופורובסקי 
עליזה לביא 
מיקי לוי 
שמעון סולומון 
רינה פרנקל 
יואל רזבוזוב 
עפר שלח 
פנינה תמנו-שטה

הצביעו נגד (16):
ישראל אייכלר 
יעקב אשר 
משה גפני 
מנחם אליעזר מוזס 
אורי מקלב 
דוד אזולאי 
אריאל אטיאס 
אריה דרעי 
יצחק וקנין
נסים זאב 
אליהו ישי 
אמנון כהן 
יצחק כהן 
אברהם מיכאלי 
יעקב מרגי 
משולם נהרי

נמנעו (0):