הצבעה: הסדרת הרכב הוועדה המייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כך שתייצג את כלל האוכלוסיות אשר מתקשות בשוק העבודה

הצבעה: אישור החוק – חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס` 19), התשע"ד-2014

מהות החוק:
"נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד הכלכלה הוקמה לפי הוראת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988. תפקידה של הנציבות הוא לפעול להטמעת ערכי השוויון בשוק העבודה הישראלי. שר הכלכלה מוסמך למנות לנציבות ועדה מייעצת, שתפקידה לייעץ בתחומי פעילות של הנציבות ובענייני מדיניות, וכן להמליץ על אופן הקצאת המשאבים ועל קביעת סדר עדיפויות בפעילות הנציבות.
בהצעת חוק זו מוצע להרחיב את הרכב הוועדה המייעצת ולקבוע כי יהיו בה עשרה נציגים של ארגונים העוסקים בקידום זכויות. כן מוצע לפרט בסעיף מפורש את סוגי הארגונים שמהם יש למנות חלק מהנציגים. המטרה היא לתת ייצוג לאוכלוסיות שמתקשות בשוק העבודה ושיש צורך לתת ביטוי לצרכים המיוחדים שלהן כדי לקדם את שילובן.
לפיכך מוצע לקבוע כי לוועדה המייעצת ימונה נציג מארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית-מוסלמית, האוכלוסייה הנוצרית, האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית, האוכלוסיות החרדיות, ואוכלוסיות העולים, משרתי המילואים, העובדים המבוגרים והנשים. נוסף על כך מוצע לקבוע בחוק כי בהרכב הוועדה המייעצת יינתן ביטוי הולם גם למי שהוא או אחד מהוריו עלו מאתיופיה". 

החוק עבר בקריאה שלישית ואושר ברוב של 31 תומכים 6 מתנגדים ו-0 נמנעים.

הצביעו בעד (31):
אלי בן-דהן
אבי וורצמן 
שולי מועלם-רפאלי
אורית סטרוק 
ניסן סלומינסקי 
איילת שקד 
יולי יואל אדלשטיין 
שמעון אוחיון 
רוברט אילטוב
צחי הנגבי 
ציפי חוטובלי
חיים כץ 
יריב לוין 
חמד עמאר 
עמר בר-לב
יחיאל חיליק בר 
שלי יחימוביץ` 
איתן כבל 
נחמן שי 
דוד צור 
אלעזר שטרן 
רונן הופמן
עליזה לביא 
מיקי לוי 
דב ליפמן
שמעון סולומון
רות קלדרון 
יפעת קריב 
יואל רזבוזוב
עפר שלח 
פנינה תמנו-שטה

הצביעו נגד (6):
באסל גטאס
חנין זועבי 
ג`מאל זחאלקה 
אילן גילאון 
עיסאווי פריג` 
אחמד טיבי

נמנעו (0)

שינוי גודל גופנים