הצבעה: הסדרת הזמנים לטיפול בכפיית גט (לאחר שבית הדין הרבני קבע כי כך יש לנהוג)

הצבעה: הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי-דין של גירושין) (תיקון מס' 7) (הפעלת צו הגבלה), התשע"א–2011

מהות החוק:
"החוק מדבר על כך שאם בית-הדין קובע חיוב או כפייה במתן גט, על בית-הדין לקבל עוד שתי החלטות במקביל: האחת – דיון בתוך 30 יום ממתן פסק-הדין לסידור הגט, או במלה אחרת, לכתיבת הגט, אבל במקביל גם לקבוע דיון בתוך 45 יום מהפסיקה, קרי, בין 30 יום של סידור הגט ועד עוד שבועיים – דיון בצווי הגבלה, ובית-הדין יהיה חייב בתוך 90 יום מיום הפסיקה לקבוע מהם צווי ההגבלה. החוק לא נכנס למהות צווי ההגבלה, וזאת נקודה חשובה לפרוטוקול. הוא לא נכנס למהות של הצווים; לזה יש בית-דין. אבל החוק קובע את הצורך לקבוע צווי הגבלה בתוך 90 יום." 

ההצעה עברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט ברוב של 7 בעד 0 נגד ו-1 נמנע. 

הצביעו בעד (7):

זבולון אורלב     
דניאל אילון    
אנסטסיה מיכאלי  
ליה שמטוב  
מגלי והבה   
עתניאל שנלר    
אברהם מיכאלי 

הצביעו נגד (0)

נמנעו (1):

אורי יהודה אריאל

שינוי גודל גופנים