הצבעה: החלטת בית-המשפט לעניינים מינהליים למנוע הקמת מקווה ברחובות

ההצעה התקבל ועברה לוועדה ברוב של 4 בעד 0 נגד ו-0 נמנעים.
מהות החוק:
"…זה מבנה יהודי, על-פי מסורת ישראל, שצריכים אותו כל התושבים, ולא משנה אם הוא שומר מצוות או לא שומר מצוות…כפי שאזרח רשאי לבוא לעירייה ולבקש ממנה ניקוי אשפה, כמו שאזרח זכאי לבוא לעירייה ולבקש ממנה היום שירותים עירוניים מינימליים כאלה או אחרים, כך זכאי אותו אזרח לבוא ולבקש מהעירייה שיקימו עבורו מקווה…אפילו אלה שהתנגדו להקמת המקווה צוטטו בתקשורת שהם אפילו לא חלמו ולא פיללו לפסק-הדין שיבטל את הקמת המקווה…אנחנו, ככנסת ישראל, צריכים גם להרגיע את הרוחות וגם להגיע למצב של כיבוד זכויות של קבוצה אחת מול קבוצה שנייהאנחנו, ככנסת ישראל, צריכים גם להרגיע את הרוחות וגם להגיע למצב של כיבוד זכויות של קבוצה אחת מול קבוצה שנייה".

הצביעו בעד (4):   

איתן כבל      
ראלב מג`אדלה  
ישראל אייכלר      
אברהם מיכאלי    

הצביעו נגד (0)

נמנעו (0)