הצבעה במליאת הכנסת על חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה), התשע"ז–2017

ביום שני ה-10.1.2017 אושרה במליאת הכנסת ברוב של 41 ח"כים וללא מתנגדים, הצעת חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה), התשע"ז–2017. הצעת חוק זו אשר הוגשה מגוון חברי כנסת מן הקואליציה והאופוזיציה, חרדים, דתיים וחילונים, יהודים וערבים מבקשת להבטיח שבעל עסק לא יחויב להפעיל את בית העסק ביום השבת.

להלן עיקרי הדברים שנאמרו במליאה:

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס):
"החוק הזה, של חבר הכנסת הרב גואטה, נועד לחזק את השבת במרחב הציבורי בכלל, הצעת החוק שבפניכם, חברי חברי הכנסת, קובעת כי חוזה שמחייב פתיחה של עסק בימי המנוחה לא יהיה ניתן לאכיפה. כלומר, בעל המתחם לא יוכל להכריח את בעל העסק לפתוח את העסק בימי המנוחה, אף אם החוזה כולל הוראה כזו במפורש, שמחייבת אותו לפתוח בשבת. נוסף על כך, ההצעה קובעת כי אם בעל העסק לא פתח את העסק שלו ביום המנוחה, בניגוד לחוזה, בעל המתחם לא יוכל לתבוע פיצויים מוסכמים או לבטל את החוזה בשל הפרתו".

ח"כ יגאל גואטה (ש"ס):
"אני שמח שעלה בזכותי להגיש את הצעת החוק הזאת, כי אני באמת, בראש ובראשונה, חושב שזו הצעת חוק חברתית ממדרגה ראשונה.
אני ממש גאה שכל חברי מהאופוזיציה – מהקואליציה ודאי – תמכו בחוק הזה. זה תעודת כבוד לבית הזה, לפי דעתי, כי יש הבדל בין לשנות חוקים, ולשנות מדינה. אני חושב שחוק כזה זה אחד מהחוקים אולי הקטנים, זה לא דברים מפוצצים, אבל זה משנה מדינה ברמה הזאת שאנחנו מבינים שאין שום סיבה בעולם לכפות על מישהו משהו שהוא לא רוצה".

להצעת החוק:
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=16731