הצבעה: אין צורך באישור וועדת הכספים לאמות המידה לחלוקת התקציב למועצות הדתיות

הצבעה: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] (תיקון מס' 17), התשע"א–2011

מהות החוק:
"חוק שירותי הדת היהודיים – לפי תיקון לחוק שנכנס בשנים האחרונות יש חובה להביא לאישור ועדת הכספים את אמות המידה לתקצוב המועצות הדתיות בתוך 60 יום מיום אישור תקציב המדינה. בשנה זו, מחמת עומס רב בדיוני ועדת הכספים, ונוסף על כך הליך החקיקה של דוח ועדת-ששינסקי, לא היה סיפק בידי ועדת הכספים להביא זאת לאישור הוועדה. מצב זה גורם לנזק כספי רב לכ-80 רשויות מקומיות. אי-לכך הובא תיקון זה לחוק שירותי הדת היהודיים, רטרואקטיבית מ-1 בינואר 2011, על מנת לאשר את אמות המידה עוד במושב זה של הכנסת." 

ההצעה התקבלה ועברה לוועדת הכספים ברוב של: 9 בעד 2 נגד ו-0 נמנעים.

הצביעו בעד (9):

אורי יהודה אריאל
זאב אלקין
יריב לוין  
ציון פיניאן
אנסטסיה מיכאלי   
דוד אזולאי
יצחק וקנין
אברהם מיכאלי
יעקב מרגי

הצביעו נגד (2):

דב חנין
ניצן הורוביץ

נמנעו (0)