הכנסת דחתה את הצעת חוק ברית הזוגיות של סיעת יש עתיד

בתאריך ה-22.2.2017 דחתה מליאת הכנסת ברוב של 39 ח"כים שהתנגדו להצעה, אל מול 29 ח"כים אשר הצביעו בעד הצעת ברית הזוגיות של סיעת יש עתיד  הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית, התשע"ו-2016.

להלן לקט התבטאויות:

ח"כ עליזה לביא (יש עתיד):

"ההצעה הזאת באה ומבקשת את מה שהיה אמור להיות מובן מאליו, אדוני היושב-ראש: הזכות הטבעית הבסיסית של מדינה לאפשר לכל שני בני-אדם למסד את הזוגיות שלהם, את האהבה, ולבוא בברית הזוגיות.
במדינת ישראל מסתבר שהדבר הזה, לצערי, לא מובן מאליו. יותר ויותר אנשים כל שנה – אין להם האפשרות לבוא ולהתחתן ולממש את האהבה שלהם. יש פסולי חיתון וגרים שלא מוכרים ברבנות וזוגות בני אותו מין וחסרי דת – וכל אלו, אין לזוגיות שלהם ולבקשה שלהם, הפרטית, שמוקנית לכל אחד ואחת מאתנו, אין להן מענה. כן, לא נותנים להם לאהוב במדינת ישראל, והמדינה לא מכירה. וכל שנה יש לנו יותר ויותר אזרחים ואזרחיות שלא יכולים לממש את האהבה שלהם.
אני אומרת פה, כאישה אורתודוקסית, שהלוואי שיותר יבואו להתחתן בנישואים הדתיים. אבל אנחנו רואים שפתיחת אזורי רישום רק מרחיקה, ואנחנו לא רואים בכלל שיש עלייה. להפך, יש פחות שבאים להתחתן היום במדינת ישראל. ולמה זה קורה? למה זה קורה? בואו נשאל את עצמנו. אם יש פה אחריות על המשך הקיום יהודי – ואני מדברת גם אל אדוני השר שתיכף יענה לי וגם אל חברי בקואליציה: אם יש לכם אחריות באמת להמשך החיים היהודיים, בואו תיתנו מענה, בואו אל תתחבאו, תתכתבו עם המציאות בישראל 2017. וצריך לתת את המענה".

השר לשירותי דת, ח"כ דוד אזולאי (ש"ס):
"הצעת החוק שלפנינו מבקשת לתקן את חוק ברית הזוגיות וליצור מסלול מקביל למוסד הנישואים הדתי, אשר ייתן תוקף משפטי אזרחי להחלטת בני-הזוג לכרות ביניהם ברית זוגיות, ויחיל על בני-הזוג שיבחרו בו את מלוא הזכויות והחובות האזרחיות החלות על בני-זוג נשואים. ההצעה מבקשת לעשות כן מבלי שבני-הזוג ייחשבו כנשואים על-פי הדין הדתי ומבלי לקרוא תיגר על הממסד הדתי, אלא לכבד את זכותם של אלה שאין ביכולתם או ברצונם לעשות כן באופן דתי.
עמדת הממשלה היא להתנגד להצעה. אני מניח שמוסכם על הכול שמדובר בנושא שנוי במחלוקת רחבה מאוד בחברה הישראלית, ובשל רגישותו הרבה בוודאי שאין לשנותו במסגרת של חקיקה פרטית כפי שמוצע כאן. לצורך קידום הנושא של הרחבת האפשרות לכונן משפחה שלא במסגרת הדין הדתי נדרשת הסכמה חברתית רחבה ביותר, ואני סבור שאין הסכמה כזו היום".

לקריאת הצעת חוק