דיון במליאת הכנסת על שלילת תקציבים למוסדות חינוך המפלים תלמידים ותלמידות על רקע עדתי

ביום רביעי ה-15.2.2017 הצביעה מליאת הכנסת על הצעות חוק של ח"כ מאיר כהן (יש עתיד) וח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני) המיועדות לשלילת תקציבים ממשלתיים ממוסדות חינוך המפלים תלמידים ותלמידות על רקע עדתי. זאת, על מספר מקרים שהתרחשו עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ז, בהם תלמידות ממוצא ספרדי לא התחילו את שנת הלימודים, מאחר שהסמינר לא הסכים לקבלן ללימודים. הצעת החוק נפלה ברוב של 43 נגד הצעת החוק, אל מול 38 ח"כים שתמכו בהצאה.

הצעת החוק נפלה על רקע הצבעות כנגד החוק של חברי הכנסת משתי המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס. למרות גינויים חריפים שנשמעו מצד חברי הכנסת של ש"ס בדבר האפלייה הקיימת במוסדות החינוך של המגזר החרדי.

להלן לקט התבטאויות:

ח"כ מאיר כהן (יש עתיד):
"צר לי שכל פעם שהסוגיה הזאת עולה, זה מתחיל – יש מי שמוביל את זה לחרדים וחילונים. זה לא חרדים. אין בלבי ולא היה מעולם כנגד חרדים, וכמו שתמיד אני אומר למגינת לבכם, של חלק מכם: מה לעשות שחצי ממשפחתי הם חרדים. אני כואב את כאבם, ואני מדבר מתוך הכאב שלהם. זאת הצעת חוק בעד הספרדים ובעד בנות ספרדיות ובעד יהודים שגרים במדינה הזאת שרוצים ללמוד במוסדות ומגיעים לבית-הספר. והרי אתה יודע, אדוני סגן שר החינוך, את מה שאני יודע. אתה יודע שזה לא נכון. אתה יודע שקשה לכם להתמודד עם זה".

ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני):

חוששתני שההתגוננות של המפלגות החרדיות – המפלגה החרדית הספציפית, כי המפלגה החרדית השנייה בחרה להיעלם בהצבעה הזאת – אבל ההתגוננות התוקפנית, מר גפני, הצעקות המתגוננות והתוקפניות שלכם גורמות לזה – מה להגיד – שאתם מביאים על עצמכם, בדיוק חושפים – ואני אומרת "חושפים" בזכר – כנראה את האשמה שכנראה אתם עצמכם מרגישים אותה משום שאלמלא כן אין לכם שום סיבה בעולם להתנגד להצעת החוק הכל-כך מתבקשת הזאת.

ח"כ מאיר פרוש, סגן שר החינוך (יהדות התורה):
"יש את חוק זכויות התלמיד, שאומר: "רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של ארץ מוצא, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד בין של הוריו. בכל אחד מאלה:" ברישום; בקביעת תוכנית לימודים; בקיום כיתות נפרדות; בזכויות וחובות תלמידים, לרבות כללי משמעת והפעלתם.
אני רוצה להזכיר כאן לחברי הכנסת: הייתה ליש עתיד משמרת קצרצרה מאוד בממשלה. במשמרת הקצרצרה הזאת יש עתיד העבירו את החוק שמתנה תקצוב של תלמודי תורה, פטור, מול לימודי חול, והכניסו גם סעיף, את החוק הזה הם תיקנו.
ולמה אני מזכיר את מה שאתם עשיתם?  למה אני מזכיר את זה שאתם פגעתם בחרדים? כי זו השיטה של יש עתיד; זו האג'נדה שלכם. האג'נדה שלכם הייתה מאז ומתמיד לפגוע בחרדים. עכשיו, ליש עתיד יש תקופה חדשה, הם עוברים איפור מסוים, מתאפרים – שמים פודרה, מנסים להיראות כאילו הם בסדר עם החרדים.
לכן מן הדין שהחוק הזה יידחה, ושהכנסת תצביע נגד החוק. אני אומר לך: מי שמצביע בעד הצעת החוק שלך – מצביע נגד פסק הדין של בית-המשפט מלפני חודשיים. תודה".
ח"כ משה גפני (יהדות התורה):
אני הצבעתי בעד החוק שהיה פה בכנסת לפני הרבה שנים, שאסור להפלות על רקע עדתי. הם באים עכשיו לעשות הון פוליטי והם רבים מי מהם דואג יותר לילדים הספרדים. המציאות היא שהבנות, הנכדות שלי, שלומדות בבית-ספר "כהנמן", ש-65% מהבנות בו הן ספרדיות – ואני גאה בכך – לא נתתם להן קייטנה, בגלל שאתם גזענים. אצלכם יש הבדל. אתם מקוששים קולות אבודים. אתם רוצים לעשות את עצמכם מגיני היושר. ניסיתם לפגוע בכל מה שקדוש ויקר לתלמיד ותלמידה ספרדית ולתלמיד ולתלמידה ספרדים. התורה שלנו היא אחת. אנחנו מתחנכים יחד. לכם יש תורה אחרת, גזענית, מושחתת, שרוצה לפגוע ביהדות.