"אין חדש תחת השמש. הממשלה בחרה בטקטיקה של דחייה והשעיה כדי לא להתמודד עם מתווה הכותל" מליאת הכנסת דחתה את הצעת החוק של ח"כ שי לעגן את מתווה הכותל בחקיקה

בתאריך ה-5.7.2017 דחתה מליאת הכנסת ברוב של 44 ח"כים אל מול 24 ח"כים, ונמנע אחד, את הצעת החוק של ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני) המבקשת לעגן בחוק את מתווה הכותל כפי שאושר בממשלה, והוקפא על ידה לפני כשבוע".

להלן לקט דברים מן הדיון:

ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני):
"אין חדש תחת השמש. הממשלה בחרה בטקטיקה של דחייה והשעיה כדי לא להתמודד עם מתווה הכותל. שתי ההחלטות האחרונות קורעות לגזרים את האמנה הכתובה והבלתי כתובה בין העם היהודי לבין ישראל ומוכיחות כי הממשלה מעדיפה שיקולים פוליטיים צרים העל פני הקשר ההיסטורי הארוך והרחב בינה לבין העם היהודי בתפוצותיו".

השר לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי (הליכוד):
"אפשר לומר שבמידה רבה מאוד בשתי הסוגיות, הגיור והכותל, במהלך השבוע התבהרו שני דברים שבמידה רבה מפחיתים את התסכול והכאב מהשבוע שקדם לו, וגם מבהירים א התמונה. בעניין מתווה הכותל, כידוע רה"מ הנחה לממש הלכה למעשה, את כל מה שמופיע במתווה באשר להכשרת רחבת התפילה השיווינית שתאפשר לכל הזרמים לשקף לפי אמונותיהם את הדרך שבה יירצו להתפלל בפועל, מדובר במיליונים רבים, הקצאה של כעשרות מיליוני שקלים, וזאת ההנחיה. כבר התקיים סיור במקום של אנשי משרד ראש הממשלה ורשות העתיקות, על מנת להוציא לפועל את העניין הזה. בנושא הזה הצעת החוק מיותרת, מעבר לכך יש נושאים שנמצאים במתווה המקורי, ונמצאים בהקפאה, והונחייתי על ידי הממשלה
מה גם שנושא הגיור מתקרב לכלל הסדרה, גם בנושא הגיור אפשר לומר שכרגע אנחנו במצב שמספק את כל הצדדים. הדברים שהיו בייסוד הכעס הגדול של יהדות ארה"ב, ולא רק יהדות ארה"ב, יירדו נכון לעכשיו מסדר היום, למשך חצי שנה, בה תישב וועדה ציבורית שרה"מ הרכיב. נושא הגיור מלווה אותנו מאות שנים, מרות המואביה ואילך. מי שמעוניין בתוצאה ולא רק בביקורת לשם ביקורת,ומעוניין באחדותו של העם היהודי בישראל ובתפוצות, צריך לברך על כך שבשני התחומים הללו התחומים הם תחומים חיוביים ששומרים על אחדותה בית. מן הסיבה הזאת אבקש מהכנסת להסיר את הצעת החוק".
 
להצעת החוק:
http://www.mishmar.org.il/page.php?p=18602