אושר לקריאה שנייה ושלישית: שר העבודה והרווחה יתחשב במסורת ישראל במתן היתר עבודות בשבת

התיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה, לפיו על שר העבודה והרווחה יהיה להתחשב בשיקולי מורשת ומסורת ישראל לפני שיתיר ביצוע עבודות בשבת, עבר היום (ג') בועדת העבודה והרווחה ואושר להמשך קריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת. התיקון גובש על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (יהדות התורה) בשיתוף פעולה עם שר העבודה והרווחה חיים כץ (הליכוד).  

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית אשר מוזגה עם הצעת החוק הפרטית של חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר ואח', לפיה שר העבודה והרווחה יתחשב בשיקולים הבאים במתן היתר לעבודה ביום המנוחה: רווחת העובד, מסורת ישראל, קיום חלופה שאינה מחייבת העסקה בשעות המנוחה השבועית, ההשפעה שיש במתן היתר על אופיו של המרחב הציבורי שבו יתבצעו העבודות לגביהן מתבקש ההיתר, או כל שיקול אחר שיש בו כדי להגשים את מהות החוק.

הצעת החוק עברה ברוב של 8 חברי כנסת מהקואליציה (כולל מסיעות ישראל ביתנו וכולנו), לעומת 4 חברי כנסת מהאופוזיציה (כולל מסיעת הרשימה המשותפת). כל הסתייגויות האופוזיציה נדחו, לרבות הוספת סעיף של "התחשבות בצרכים של חיילי צה"ל, כוחות הביטחון ואזרחים ללא רכבים" של ח"כ מאיר כהן מיש עתיד וסעיף של "שיקולי שלמות הקואליציה" של ח"כ אילן גילאון ממרצ.


ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה)
, טען במהלך הדיון כי מנכ"ל משרד העבודה והרווחה אמר לו שאין בסמכותו להתחשב במסורת בעת שיקולי ההיתר וחסר סעיף ברוח זאת בחוק. עוד אמר כי בגצ קבע שלשר אסור לשקול שיקולים של מסורת ישראל, אלא כלכליים וטכניים בלבד.


ח"כ גפני
 הדגיש כי החוק נכון הן מבחינת השבת והן מבחינה סוציאלית.


ח"כ גילאון:
 "אי אפשר להשתמש עדיין באמצעים של האלף הראשון. אי אפשר לא להתחשב בחיילים ובאזרחים ולבצע עבודות ביום ראשון. זאת לא מסורת ישראל ולא אהבת ישראל. אם אלוהים מסתכל על זה, הוא מבין שזה צורך שיש להתחשב בו".

בדיון התפתח השיח הבא בין חברי הכנסת:

גילאון: "אז יבוצעו או לא יבוצעו עבודות בשבת?"

גפני: "התשובה היא לא"

גילאון: "יאללה יאללה, אז אל תחפשו לי מילים וניסוחים פה"

מאיר כהן לחברי הכנסת של כולנו: "אתם כאלה נאיביים"

גפני: "אבל אתם לא כאלה רשעים"

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו): "אתה חושב שמישהו מסוגל להגיד ליהודי תעבוד בכל מקרה?"

גילאון: "זה לא הנושא"

גפני: "רק זה הנושא"

אייכלר: "ייווצר פה מצב שמי שלא רוצה לעבוד בשבת, מאות אלפי משרות ייסגרו בפניו"

ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד): "אם כנים דבריו של גפני, אז שיעשה חוק שאי אפשר להכריח אדם לעבוד בשבת"

גפני: "איך אתה מדבר נגד החוק הזה?"

שטרן: "זה יכול לצערי הרב ליצור תחושה של אנטי יהדות כי אנחנו משתמשים בכוח, וכל זה בלי להרוויח משהו מעשי מבחינת העבודות בשבת"

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו), אמר בדיון: "לשקול שיקולים הקשורים במסורת ישראל זה דבר בסיסי ואין לזה קשר לדת. התחשבות כזאת היא אך טבעית ומתבקשת. זה נורא שבכל פעם שיש דיון בעניין יהודי, פורצת מלחמה בכנסת".
בנוסף, חבר הכנסת ויו"ר סיעת מרצ אילן גילאון התבטא בחריפות חשבון הטוויטר שלו כנגד חברי סיעת 'מחנה הציוני' שכלל לא נכחו בדין בוועדת העבודה בו אושרה הצעת החוק לקראת הקריאות השנייה והשלישית: "הקואליציה עושה גיוס חירום למען חוק עבודות בשבת אבל בוועדה אין אפילו נציג אחד של סיעת המחנה הציוני".

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי:  "לאיסור העסקת עובדים במנוחה השבועית שתי תכליות: האחת, תכלית סוציאלית והיא לשמור על רווחת העובדים, והשנייה, תכלית דתית- לאומית – קביעת יום השבת כיום המנוחה בהתאם לצביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית", ולכן יש לערוך תיקונים אלה. לאחרונה התברר כי גופים ממשלתיים דוגמת רכבת ישראל והחברה הלאומית לדרכים, הפכו את יום השבת, ליום מועדף לביצוע עבודות תשתית בכבישי ישראל ובמסילות הרכבת. עבודות אלו המבוצעות בפרהסיה, פוגעות פגיעה קשה הן בצביונה היהודי של המדינה והן ברגשותיהם של מיליוני תושבים דתיים ומסורתיים במדינת ישראל".