אושר לקריאה שנייה ושלישית: בעלי עסקים לא יחויבו לעבוד ביום המנוחה שלהם אפילו אם התחייבו לכך בחוזה.

בדיון בוועדת העבודה והרווחה שהתקיים היום אושר נוסח הצעת חוק הגנה על בתי עסק (ימי המנוחה), התשע"ו-2016, לקריאה שנייה ושלישית. על פי הצעת החוק שיזם ח"כ יגאל גואטה (ש"ס) יחד עם חברי כנסת נוספים, סעיף תנאי בחוזה המחייב בעל עסק לעבוד ביום המנוחה שלו לא יאכף: לא ניתן יהיה לבטל את החוזה בגין הפרתו, או לתבוע מבעל העסק פיצויים בשל כך. לבקשת יו"ר הועדה אלי אלאלוף (כולנו), הוכנסה הערת הסתייגות בחוק, המחריגה שירותים החיוניים להפעלת מתחמים הפתוחים בשבת.

נכחו בדיון: יו"ר ח"כ הועדה אלי אלאלוף (כולנו), ח"כ עליזה לביא (יש עתיד), ח"כ מיכאל מיכאלי (ש"ס), ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה), ח"כ מירב בן-ארי (כולנו) , ח"כ יגאל גואטה (ש"ס).

הצעת החוק באה על רקע מקרה שבו נקנס בעל עסק במתחם שרונה שסירב לעבוד בשבת על-ידי מפעילי המתחם, כפי שהסביר ח"כ יגאל גואטה (ש"ס) בדיון קודם. הצעת החוק מבקשת להגן על ימי המנוחה של בעלי עסקים, באופן שלא ניתן יהיה לכפות על בעל עסק להפעיל את העסק שבבעלותו ביום המנוחה שלו, על-פי דתו. על-פי הצעת החוק, הגנה זו תחול אף במקרה שבו בעל העסק התקשר בחוזה הכולל סעיף תנאי המחייב אותו להפעיל את העסק במהלך יום המנוחה (של בעל העסק). במידה והחוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית, סעיף תנאי המחייב את הפעלת העסק ביום המנוחה שייכלל בחוזים שיחתמו החל מיום חקיקת החוק לא ייאכף: לא יהיה ניתן לבטל את החוזה, או לתבוע פיצויים מבעל העסק בגין הפרתו.

יו"ר הועדה ח"כ אלי אלאלוף הביע חשש שהחוק יוביל להשבתת מתחמים הפתוחים בשבת באופן חוקי. לפיכך הוספה להצעת החוק הערת הסתייגות, שלפיה החוק לא יחול על "חוזה להפעלת עסק הנותן שירות להפעלת המתחם" (נוסח מוסכם), כגון שירותי הפעלת חניון, שירותי ניקיון, ושירותי אבטחה.

עו"ד איה דביר ממשרד המשפטים התריעה כי החוק מהווה פגיעה בחופש החוזים, טענה שנהדפה על-ידי ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה).

נוסח הצעת החוק אושר לקראת קריאה שנייה ושלישית.
ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה), מיוזמי החוק, נמנע בהצבעה שכן לדבריו אין באפשרותו לתמוך בנוסח הכולל את הערת ההסתייגות, המחריגה מהחוק מפעילי שירותים חיוניים.