אושר בקריאה ראשונה במליאה: הארכת תוקף הוראות המעבר להסדרת שירותם של תלמידי הישיבות

אמש (15.6.15) לקראת חצות אושר בקריאה ראשונה במליאת הכנסת "הצעת חוק שירות הביטחון"- (תיקון) הארכת תוקף הוראת מעבר.
חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19), התשע"ד-2014 מסדיר את דחיית שירותם ואת שילובם בשירות צבאי ואזרחי של תלמידי הישיבות. בין היתר, החוק קובע כי שר הביטחון יקבע, באישור ועדת החוץ והביטחון, אמות מידה להכרה בישיבות שתלמידיהן יהיו רשאים לדחות את שירותם. כדי לשמור על רצף בהליכי דחיית השירות, נקבעה הוראת מעבר לשנה, ולפיה רשימת הישיבות תמשיך להתבסס על אמות המידה של החוק הקודם ("חוק טל").

הצעת החוק אושרה ברוב של בעד – 41 נגד – 27 נמנע -1. ותועבר לועדת חוץ ובטחון להמשך טיפול.

להלן תגובות חברי הכנסת:
ח"כ יאיר לפיד: "בזמן שחבר הכנסת גפני נמצא פה במליאה ומתבדח יש חיילים במדינת ישראל שמסכנים את חייהם כדי לשמור עליו, וגפני אומר שהוא מוכן שילדים של אחרים יחזרו בשק של גופה ולא הילדים שלו. מה שעומד היום להצבעה היא הריבונות הישראלית שאומרת שלכולם יש את אותם זכויות ואותם חובות, כולל החובה שצריך יחד לסכן את חיי ילדנו בשביל מדינת ישראל. אתם רוצים שכל שנתיים מי שיכול ישנה את כל החוקים או שתהיה פה ריבונות אחת?:

ח"כ מיקי לוי: "איך אתם יכולים להסתכל על עצמכם בראי? אתם עושים לעצמכם עוול בצד המוסרי. הדחייה המוצעת היא למעשה תחילת הביטול של חוק השוויון בנטל. אני רואה בשר הביטחון אחראי ישיר לישומו המלא של החוק ללא דיחוי. יעלון ונתניהו מוכרים את הערכים של המדינה בגלל שיקולים פוליטיים. ראש הממשלה מוותר כמעט בכל נושא כדי לשרוד ולהידבק לכיסא שלו.

לידיעה מאתר הכנסת לחצ/י כאן 
לקריאת הפרוטוקולים המלאים של "ועדת שקד" בנושא השויון בנטל, לחצ/י כאן 

שינוי גודל גופנים