אושרה בוועדת הכספים לקריאה שניה ושלישית, הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי). ח"כ עליזה לביא (יש עתיד): "ההצעה משקפת במדויק את המהות של מדינה יהודית ודמוקרטית, שאינה

היום, שני 28.05.2018  אושרה בוועדת הכספים לקריאה שניה ושלישית, הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי), של חברי הכנסת עליזה לביא (יש עתיד) ומיקי זוהר (הליכוד), לפיה כל אדם יהיה רשאי לסרב לעבוד בשבת ללא קשר להשקפתו הדתית.

במצב כיום, חוק שעות עבודה ומנוחה קובע שמי שמקיים את מצוות דתו רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה בכפוף להגשת תצהיר המעיד על קיום מצוות דתו. התיקון לחוק יאפשר גם לעובד שאינו דתי שלא לעבוד ביום המנוחה הקבוע לגביו, ללא צורך בתצהיר ומבלי שהדבר יהווה עילה לפיטורים או לאי קבלה לעבודה.
 
להצעת החוק נוסף סעיף המאפשר לוועדת השרים להחריג מקומות עבודה בשל טעמים ייחודיים הקשורים באותו מקום עבודה, ואם לדעת ועדת השרים תחולת הסעיף עלולה לפגוע פגיעה משמעותית באותו מקום העבודה.
 
ח"כ עליזה לביא (יש עתיד): "מדובר בתיקון היסטורי המכיר בכך שהשבת שייכת לכולם – חילונים, דתיים ומסורתיים כאחד, וכי אין כל סיבה להבחין בין מי שמדקדק בקיום מצוות, ומי ששיקוליו סוציאליים, משפחתיים ואחרים. ההצעה משקפת במדויק את המהות של מדינה יהודית ודמוקרטית, שאינה מפלה בין בני אדם בגין השקפתם הדתית. החוק מאוזן ואינו כופה דבר על אף עובד או מעסיק, אלא מקנה לעובד את הבחירה ומייתרת את הצורך של אדם לשקר בנוגע למנהגיו רק כי הוא מעוניין לנוח בשבת.
 
ח"כ מיקי זוהר (הליכוד): "החוק נועד לאפשר חופש בחירה לכל אזרח. אין חוק דמוקרטי מזה ואין יהודי מזה. החוק נועד להגן בעיקר על העובדים החלשים שמקבלים שכר גלובלי ואינם מקבלים תוספת שבת, הם אלה שבאים לעבודה בשבת מכורח ולא מרצון. לפי החוק, מי שירצה לעבוד יעבוד ומי שלא ירצה לעבוד ביום המנוחה יוכל להישאר בבית. אין סכנה לסגירת מפעלים ומי שאומר זאת זורה חול בעיני הציבור. במקרים חריגים יש ועדה מיוחדת במשרד העבודה והרווחה לשם כך".
 

ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו), הגיש הסתייגות לפיה עובד יוכל להפסיק לעבוד בשבת רק לאחר שקיבל אישור מועדת החריגים. זאת, כדי לא ליצור מצב שמפעלים ומקומות בילוי, לא ישארו ללא עובדים ביום המנוחה.

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי), הגיש הסתייגות לפיה השר לשירותי דת יהיה חבר בוועדה להיתרי עבודה בשבת. בשל העובדה כי מאז שנסגר משרד הדתות וגם לאחר שהוקם המשרד לשירותי דת ,עמדת היועץ המשפטי לממשלה הייתה כי השר לשירותי דת אינו חבר בוועדה מאחר והוא אינו שר הדתות, הוועדה פעלה בהרכב חסר מבלי שיהיה מי שיביא בפניה את עמדת הרבנות הראשית. מעתה יצטרף השר לשירות דת, דוד אזלואי (ש"ס)  להכריע גם הוא בשאלות הנוגעות לעבודות הרכבת, כדורגל בשבת והיתרים למפעלים חיוניים.
 
ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי): "הפרשנות שהעניקו היועצים המשפטיים לפיה השר לשירותי דת לא מחליף באופן אוטומטי את שר הדתות הוועדה היא פרשנות מופרכת שנוגדת את ההיגיון ואת כוונת המחוקק. כך או כך התיקון שהכנסנו היום במסגרת הסתייגות שעברה פה אחד בוועדה תבהיר את הברור מאליו ותוודא שעמדת ההלכה והשבת יהיו בפני הוועדה בבואה לשקול האם לתת היתר עבודה בשבת או לא".

לצפייה בוועדה יש ללחוץ כאן