תוצאות: ()
אורי מקלב
מתן כהנא
ביום ג', 25 בינואר 2022, כ"ג בשבט תשפ"ב, פרסם המשרד לשירותי דת חוזר מנכ"ל לאחר שנתיים ללא פרסום. ובו מספר עדכונים והתאמות בהתאם למדיניות השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה) בנושאים שקידם עם…
גלעד קריב