דיון בוועדת מיזמי תשתית לאומיים ושירותי דת יהודיים על ניהול ותפעול המקומות הקדושים בארץ

ביום ב', 13 לדצמבר 2021, ט' בטבת תשפ"ב, התקיים בוועדת מיזמי תשתית לאומיים ושירותי דת יהודיים דיון על ניהול ותפעול המקומות הקדושים בארץ. בדיון השתתפו נציגי משרדי הממשלה, המרכז לפיתוח המקומות הקדושים וארגונים נוספים. ביקורת רבה נשמעה במהלך הדיון על ההתנהלות של ככל הגורמים בניהול המקומות הקדושים.

למסמך הרקע שהכין מכון על משמר הכנסת לקראת הדיון

יו"ר הוועדה חה"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) פתחה את הדיון בשאלות על תפקיד הממונה על המקומות הקדושים: 

"יש תפקיד שנקרא הממונה על המקומות הקדושים ורב הכותל. בתפקיד מכהן הרב שמואל רבינוביץ משנת 2000. אני מנסה להבין, אין הגבלת קדנציה? כבר 21 שנה הבן אדם בתפקיד למרות שבשירות הציבורי יש קציבת קדנציות. למה הבן אדם יושב על שתי תפקידים? איך הוא מקבל משכורת כרב הכותל או כממונה? הממונה לא מוזכר בשום מסמך רשמי כממונה ואחראי. מה מקור המשכורת שלו? ממשרד רוה"מ? ממשרד הדתות? איך יכול להיות שהוא ממונה גם על קרן ממשלתית? עוד לא שמעתי על דבר כזה, יכול להיות שיש חשש לניגוד עניינים? האם אני יכולה להיות גם שופטת וגם מפקחת? אני חושבת שאדם נמצא במערכת כל כך הרבה שנים זה לא בריא. האירועים האחרונים בהר מירון מוכיחים שלא הכל גן עדן." 

חה"כ משה (קינלי) טור פז (יש עתיד) התייחס לנושא הנגישות במקומות הקדושים:  

"יש חובה בחוק להנגשה מקומות ציבוריים. יש טענה על מקומות קדושים רבים שאינם מונגשים היום. האם המרכז למקומות קדושים אוכף את חובת ההנגשה?" 

חה"כ הרב גלעד קריב (עבודה) הוסיף שאלה:  

"יש בחוק הישראלי התייחסות להגדרת רב הכותל? מדוע הוא לא נמצא כאן הממונה על המקומות הקדושים?" 

והמשיך בהתייחסות להתנהלות בתחום התכנון והבניה במקומות הקדושים:  

"אחד האתגרים שניצבים בפנינו הוא שהמקומות הללו שהם מקודמות מאוד חשובים ורגישים. המצב שבו ענייני תכנון ובנייה במקומות הללו מתקיימים כמו בקניון ויש עיוות בחוק הישראלי, הם לא צריכים להתנהל כמו בקניון. הממשלה מנסה להסדיר את הבניה ברחבת ישראל ועיריית ירושלים מוציאה צו מניעה בניגוד להחלטת הממשלה, את העיוות הזה צריך לסיים." 

חה"כ אלון טל (כחול לבן) החל את דבריו בשאלה:  

"במסגרת רחבת הכותל פועלים הסדרנים, מה היחס בין משטרת ישראל אותם סדרנים?"  

עוד לפני הספיק חה"כ אלון טל לסיים את שאלתו חה"כ מלינובסקי התפרצה לדבריו ואמרה שהנושא לא קשור לדיון. חה"כ אלון טל הוסיף שאלה נוספת: 

"נהוג במסגרת תכנון ובניה להקציב מקום גדול יותר לנשים, מה היקף החלוקה המגדרי?"

חה"כ מלינובסקי השיבה:  

"זה לא קשור לדיון זה מדיניות, הדיון מתמקד בניהול ותפעול והתנהלות כספית"

יוסף שווינגר, מנהל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים:  

"נושא המקומות הקדושים עלה בכנסת מספר פעמים, היו דיונים בוועדת הפנים מספר פעמים. אני לא מכיר גוף במדינה שכל כך מבוקר יותר מהמקומות הקדושים. אנחנו כפופים למשרד לשירותי דת, עכשיו יש לנו את הביקורת הרביעית או החמישית מהמשרד לשירותי דת. בעיקר אנחנו גם כפופים לרשות החברות הממשלתיות שהיא המפקחת עלינו. אנחנו עמותה ממשלתית בשביל לגייס תרומות אבל אנחנו חברה ממשלתית לכל דבר ועניין." 

חה"כ יוליה מלינובסקי:  

"העמותה הוקמה בשנת 88 והם גוף ביצוע של משרד הדתות. אז תסבירו לי בבקשה סיפור של קבלת הפטור מהמשרד, הפטור ממכרז פג תוקף בעוד שבועיים, למרות שהם עמותה ממשלתית." 

נציגת משרד המשפטים:  

"במסגרת החלטת ממשלה 264 מ-2015 נקבע כי כהונת של סגל בכיר בשירות המדינה תיקצב ל-6 שנים. המשרה של הרב נכללת להחלטה הזו. ההחלטה לא נוגעת לאדם שמכהן בתפקיד עכשיו. היא תיכנס לתוקף רק לאחר סיום כהונתו של הרב רבינוביץ ולכלל התפקידים שנקבעו."

חה"כ גלעד קריב הוסיף הצעה לחקיקה בנושא:  

"כל הסיפור הזה נולד בחטא. האתרים הקדושים צריכים להיות מוסדרים בחקיקה ראשית. אם הממשלה הזו באמת רוצה לטפל בעניינים צריכה להיות חקיקה ממשלתית, צריך להקים רשות כמו רשות הטבע והגנים. דבר נוסף, אני רוצה להבין אם במקומות האלה מקיימים אירועים פרטיים? התפרסם ב-TheMarker שמתקיימים אירועים פרטיים בכותל תמורת תרומה לקרן. האם זה מתקיים בעוד מקומות כי בכותל זה קורה."

חה"כ מלינובסקי המשיכה בביקורת:  

"קודם כל אני פונה למשרד לשירותי דת לחשוב על הקמת רשות. כי הקונסטרוקציה מאוד בעייתית שמשאירה הרבה מאוד שטחים אפורים ואי הסדרים. כפל התפקידים הזה מאוד בעייתי, שלושה תפקידים של בן אדם אחד. בנוסף נדרש הסבר מאיפה התפקיד הזה רב הכותל? הממונה זה תפקיד ניהולי לא תפקיד הילכתי. הממונה צריך לתפעל את כל המערך ובסוף אנחנו מבינים שזה לא קורה." 

חה"כ קריב השיב לדבריה:  

"החליט על דעת עצמו עם הרבנות הראשית על התפקיד. מה הקשר בין סמכותו של הממונה לבין התפקוד שלכם? בקרן למורשת הכותל המערבי הוא משמש כיו"ר העמותה וזה המעמד שלו בכותל." 

יו"ר הוועדה חה"כ יוליה מלינובסקי סיכמה:  

"לגבי זיקה פוליטית אני לא מאשימה אף אחד כולנו יודעים מי שלט במשרד הדתות. לפי מה שאני בדקתי וחקרתי את המקום הזה צריך לבדוק ב-4 עיניים. אני פונה לממונה שזה המשרד לשירותי דת לבצע ביקורת. אני פונה למשרד האוצר להפסיק לזלזל ולסיים עם הפטור של חובת המכרזים זה מריח מאוד מסריח. לגבי הממונה אני רוצה תשובות למי הוא כפוף אני שמעתי שהוא כפוף לרבנים ראשיים לא הבנתי איך? מזה הדבר הזה שהוא ממלא שעות ומדווח לרבנות ראשית, ממונה זה תפקיד רם, מקביל מנכ"ל או משנה למנכ"ל. אני לא מבינה איך הדברים מתנהלים."