תמר זנדברג בדיון בנושא הרפורמה במועצות הדתיות: "התחושה שלי שכל הדיון הזה הוא דיון בין הזרמים הפנים אורתודוקסים על כמה ג'ובים!" – קראו את עיקרי הפרוטוקול

ח"כ תמר זנדברג אמרה את הדברים במהלך דיון בנושא הרפורמה במועצות הדתיות במסגרת וועדת הפנים והגנת הסביבה ביום שני (4.11).
הדיון עסק בעיקרו בתכנית לאחד חלק מהמועצות הדתיות בטענה שחלקן לא מצדיקות את קיומה של מועצה דתית משלהן.
בשלב מסוים בדיון העלתה זנדברג את הטענה שמדובר בשיח פנים אורתודוקסי שלא מייצג את כל הזרמים ביהדות.

להלן עיקרי הדברים מתוך הפרוטוקול הלא רשמי (הפרוטוקול המלא והרשמי יעלה בהמשך):

יו"ר הוועדה מירי רגב: אנחנו פותחים בשורה ראשונה של דיונים שתעסוק ברפורמה המתוכננת של משרד הפנים והמועצות הדתיות…

אלי בן-דהן: נתחיל בזה שאנחנו לא מכירים ברפורמה. אנחנו מכירים בהתחדשות.

ישראל אייכלר: זה מאד חשוב! שלא יחשבו שמכניסים את הרפורמיים.

אלי בן-דהן: דיברנו על שלושה נושאים שאותם נקדם. אחד מהם זה פתיחת אזורי רישום לנישואים. השני זה איחוד המועצות הדתיות והשלישי זה ממונה מקצועי.
הראשון – בשבוע שעבר הכנסת אישרה את חוק פתיחת אזורי רישום בקריאה ראשונה ושלישית.

ישראל אייכלר: המועצה המקומית לא תוכל לגייר? שהפקיד ייתן חותמת וזהו!

אלי בן-דהן: כל הנושא שנוגע לחוק הגיור ייעשה בתאום עם הרב יצחק יוסף. הדברים מתואמים איתו. החלטת הממשלה הייתה כפופה להצהרה זו.
אני אתחיל בפתיחת אזורי רישום –

יו"ר הוועדה מירי רגב: לא לא נעשה דיון נפרד על הנושא הזה יחד עם גיור והשמטה.
אנחנו מדברים על איחוד מועצות דתיות!

אלי בן-דהן: הנושא של איחוד המועצות… יש היום 132 מועצות דתיות פזורות בכל הארץ. 25 מהם מועצות דתיות במועצות אזוריות והשאר במקומיות וערים. הרכב המועצה נקבע בשיתוף פעולה בין המשרד לשירותי דת והרשות המקומית והרבנות המקומית. ההרכב הוא 45% נציגים של המקומית 45% נציגים של המשרד לשירותי דת ו-10% של הרבנות המקומית. מאז הבחירות יש חלון של שנה שבו הראשות המקומית אמורה להגיע להסדר לבניית הרכב המועצה הדתית לפי חלוקה זו. והיה והוקם הרכב מתוכו ייבחר ראש מועצה דתית מתוכו. עברה שנה והראשות המקומית מסיבותיה או בגלל אילוצים קואליציוניים או בגלל אי הגעה להסכמה עם המשרד לשירותי הדת יכול השר לשירותי הדת למנה ממונה על המועצה הדתית. יש היום בארץ 40-50 ממונים מקצועיים במועצות הדתיות שמונו ע"י מרגי…. אנחנו חושבים מבדיקה שעשינו שיש מועצות דתיות שהרשויות המקומיות שלהם אוחדו והיה צריך לאחד את המועצות הדתיות והם לא אוחדו.
דבר שני – מצאנו שיש מועצות דתיות קטנות שאינן מצדיקות את החזקתן מכל מיני סיבות: בנימינה, גבעת אתא, זכרון יעקב…

יו"ר הוועדה מירי רגב: בן-דהן צריך להביא מצגת מסודרת. מה זה מועצה קטנה? צריכה להיות רשימה מסודרת. דיון הבא תביא נתונים מסודרים ותתייחס לרפורמה ברצינות.

אלי בן-דהן: אמרתי לך – הנושא לא מוכן עדיין!

דוד אזולאי: מה זה מועצה קטנה!? תן הגדרה!

אלי בן-דהן: יש עקרונות נוספים של מקומות שהם קרובים מאד אחד לשני ולכן אין הצדקה להחזיק את שתיהן. אני מדגיש ואומר שההסכם שלי עם האוצר שכל כסף שייחסך מצמצום המועצות הדתיות יחזור רק לטובת שירותי הדת! לא חוזר לאוצר. יהיה סל שירותים גדול יותר ורחב יותר בדת.
למשל תרבות תורנית שכיום לא ממש קיים. עוד רבנים שהיום כבר לא ממנים. רבני עיר ומשכורתם. בקדנציה הקודמת היו רבנים שירדו לחצי משרה כי לא היה כסף. היום יש רבנים שמכהנים ומקבלים חצי משכורת כי אין כסף למועצה הדתית. זה הייעול והצמצום. הכסף חוזר לאותה מערכת.

יו"ר הוועדה מירי רגב: איך אתם ממנים את אותם אנשים? האם יש שינוי?

אלי בן-דהן: כרגע, נושא איחוד המועצות הדתיות אנחנו משלימים התדיינויות שיש לנו מול משרד הפנים והמשפטים והאוצר. כרגע הכל בשלבי הכנה.
המינוי של המועצות – היום קרוב ל-50% מהמעוצות לא הורכב הרכב היה צורך שהשר יתערב והוא מינה ממונה על המועצה הדתית. כדי למנוע את ההתדיינות שלוקחת יותר מדי זמן ואנרגיות בנושא ההרכב ולא תמיד מגיעים לתוצאה הטובה, אנחנו חושבים שהדרך הטובה שראש המועצה ייבחר במכרז או וועדת איתור.

יו"ר הוועדה מירי רגב: למה? הכי נכון שהרכב הוועדה שיבחר.

אלי בן-דהן: המציאות מוכיחה שקרוב ל-50% אין בהם הרכב ואין יושב ראש שנבחר מתוכם. יש באג גדול. בעיה גדלה. זה מצביע על קשיים ושהחוק לא מספיק טוב. אנחנו חושבים שהדרך הטובה ביותר זה מרכז לפי אמות מידה מקצועיות כישורים וניסיון ניהולי מוכח.

יו"ר הוועדה מירי רגב: משרד האוצר הביע את זה בקדנציה הקודמת.

דוד אזולאי: קודם כל אני רוצה להגיד לסגן השר שאני מוקיר ומעריך אותו. הייתי מצפה ממנו לפחות שמדובר על רפורמה ואיחוד מועצות דתיות מן הראוי שתיקח ותלמד מה שקרה באיחוד רשויות מקומיות. נושא זה נכשל לגמרי. אותן רשויות שאוחדו התפרקו. מה שנשאר ניתן לספור על יד אחת. אל תהיה פזיז! זה כותרת יפה…. אתה נוגע בטפל ולא העיקר. אני אומר לך ממך הייתי מצפה יותר מכל אחד אחר. שאתה מדבר עם ראשי המועצות הדתיות תשאל אותם מה התקציב שלהם ומה הם עושים בו. הם יספרו לך שבמקרה הטוב 75 עד 80 אחוז הולך רק לשכר. אם אני טועה שיתקנו אותי. 20-25 הולך לפעולות. מה אפשר לעשות עם זה? כשרות מקוואות… תבוא עם בשורה לעם ישראל ותגיד שאני הולך להקים סל שירותי דת ועל זה להילחם. מה אתה מספר על איחוד מועצות שיוציא לכסף ועם זה משרד האוצר הבטיח לנו. אתה מאמין להם? לאח שלך? הסל היום לא ראוי. לא שמעתי מסגן השר מדבר על בנייה של סל שירותי הדת היהודיים. דיבר על איחוד וכסף שנחסוך. אנחנו מכירים את זה בסופו של יום זה לא יקרה ומי שמפסיד זה אותו ציבור שמוכן לוותר. דיברו על שכר הרבנים. שמקבלים היום ששכר עלוב של 4000 שקל על שירות יום ולילה. אלו קלקולים שאחר כך זו בכייה לדורות. אני מקווה שלא תירשם בהיסטוריה כמקלקל!

ישראל אייכלר: הייתה בשורה גדולה שבן-דהן התמנה לתפקידו. היה מצופה שמשרד הדתות תחת חסותו יביא להתחדשות אמתית ולעטרה ליושנה. אנחנו מדברים על התחדשות ואני שומע בשורה. אני לא יודע אם זה 2% או פחות התקציב שייחסך מה מפריע לי זה לא השינויים הארגוניים. אני שואל את עצמי אני רוצה לראות מקבילות בכל המעוצות – כמה פקידים מיותרים יש וכמה כסף מבוזבז כי כמעט 50% מהמגזר הציבורי מיותרות. במועצה הדתית דווקא מוצאים. נראה לי שיש קמפיין אדיר נגד הלגיטימיות של המועצות הדתיות. אם זה גיור ואם זה משהו אחר. למי שיש בעיה עם הרבנות וכולם עוסקים בזה ולא במגזרים אחרים. למה יש 50 מועצות דתיות ללא הרכב?? למה שלא תמנה? שאתה הולך להתחדשות תחזיר את הסדר הזה. לא ייתכן שכל יועץ משפטי ייתן בג"ץ. הייתי רוצה שבמובן הערכי יחזירו עטרה ליושנה. ללכת בגאון ולהגיד אני הרב בן-דהן רוצה לספק שירותי דת לכל האוכלוסייה בתקציב גדול ותדרשו מהאחים שלכם באוצר שיתנו בתקציב כמו למועצת בעלי החיים.

יעקב אשר: אני חושב שקודם כל מה שעושים פה זה פשוט לברוח. אומרים בואו נעשה רפורמות ואיחודים. אין הגיון יש בליל של דברים. ההבטחה הקסומה של שר האוצר שהכסף ישאר… זה לא הכל רק שכר זה פנסיות אתם מאחדים ומה תעשו בעניין הזה? הורדת כמה מקומות שנותנים שירות האנשים שם נכנסים לפנסיות הכסף שאם שר האוצר יחזיר אותו ולא לרפורמה אחרת לא יישאר כלום. לפני רפורמות גדולות קודם כל לעשות רפורמות פנימיות בניהול. ועדת איתור זה רק לתת את הכוח למשרד שאחראי על זה. כאילו כל המדינה הזו עובדת לפי אמנה שאזרח מקבל תוך שעה פניה מסודרת. רק אצל הדתיים והרבנים יש. כאילו בביטוח לאומי ומשרד ממשלה הכל עובד נהדר.. זה חלק ממסע רדיפה והתרפסות של אנשים שרוצים למצוא חן בעיני אנשים. הרפיסות הזו של הסית היהודי בעניין הזה עוברת כל גבול! תתחילו קודם לנהל את המערכת ונתמוך בכם על ניהול נכון. הכותרות האלה רק עושות רע לדת בישראל. אתם הייתם שומרי הסף על הרבנות הראשית. ולמרבה האירוניה אנחנו הפכנו לשומרי הסף.

תמר זנדברג: אני אתחיל בהערה אישית. לא התכוונתי לדבר בדיון אבל שהוא התחיל אני יושבת כאן ומקשיבה ואני חייבת לומר שהמועצות הדתיות אני חברת הכנסת החילונית היחידה כאן. אתם ציינתם שהמועצה מיועדת לכלל הציבור ולא רק לדתי ולכן אני רוצה להגיד שציבור הכללי שנזקק לשירותי הדת של המעוצות בין אם הוא בוחר או אין לו ברירה כי בישראל אין ברירה אם הוא היה יושב כאן ומקשיב לשיח הזה של הבדיחות של המגזר עם הכיפות וזה… יש כאן שיח שהוא כל כולו שיח פנים דתי אורתודוקסי. המועצות הדתיות משרתות את כלל הציבור והכי פחות את הדתי שבוחר את החבירה הקהילתית שלו. מה עם הציבור החילוני המסורתי הרפורמי הקונסרבטיבי מה עם הזרמים האלה? איפה הם מיוצגים סביב השולחן הזה? איפה הם יקבלו את השירות לפי האמונה שלהם או בצורה שהיא צורה חופשית ואזרחית ודמוקרטית.

ישראל אייכלר: את צודקת זה אותו דבר שבמסים אין חרדים.

תמר זנדברג: אני מסכימה ותומכת שיהיו נציגים חרדים בכל מקום אבל התחושה שלי שכל הדיון הזה הוא דיון בין הזרמים הפנים אורתודוקסים על כמה ג'ובים! אני לא אומרת את זה מחוסר היכרות. המועצות הדתיות משרתות כמו שאתה יודע את כלל הציבור. כלל הציבור הזה צריך לשאול את עצמו איפה הזרמים היהודים הלא אורתודוקסים. 

יעקב אשר: הם לא משתמשים בזה ובמבקוואות.

תמר זנדברג: או עכשיו יש שיח נגד הזרמים הפלורליסטים. השירות צריך להינתן לכל אדם לפי אמנותו! אני מוכנה להציע שיתוף. בתור חילונית וח"כית ממרצ אני מצטרפת לתמיכה בשילוב חרדים בתחומים השונים בתנאי שיקבלו את כל הזרמים היהודיים!

יעקב מרגי: תראו מה קרה לנו זה אם כל חטאת הדיונים השטחיים והרדודים. היום הכותרת ראשית חיסול מונופול הרבנות בנושא גיור. הגיור לא ברבנות בכלל! הצעת החוק של שטרן מעבירה לרבנות אבל הכותרות העיקר היא חיסול המונופול. אני באופיי לא מקדש אין לי פרות קדושות. אם הייתי יודע שהאיחוד חוסך כסף הייתי עומד ולא מפחד מאף אחד. שירותי הדת היום יכולים להתחרות בכל שירות ממשלתי או מוניציפלי ברמה באחריות מלאה. אין שירות שניתן באיכות גבוהה כמו שירותי הדת. שרוצים לחטוא לאמת יוצאים בססמאות. שירותי הדת הם ברמה. השכר של שירותי הדת הכי נמוך ואנשי האוצר לא משנים ולא מעדכנים כי הם מפחדים מהכותרות ומהשפעות רוחביות. החוק כפי שמופיע יוצר בעיה. אבל לא בוועדת איתור בחדר מסוים ולא לעיני כולם. טובת המדינה זה שירות ציבורי יעילי ושזוף לעיני השמש.