תגובות חברי וחברות הכנסת למינוי אל"מ הרב אייל קרים לתפקיד הרב הצבאי הראשי

סערה ציבורית התעוררה בחודש יולי 2016 כאשר התפרסם דבר מינוי אל"מ אייל קרים לתפקיד הרב הצבאי הראשי בצה"ל. חילוקי דעות התגלעו סביב תשובות הלכתיות שהשיב הרב קרים בעבר, הנוגעות לשאלות של שירות נשים בצה"ל, יחס לשבויות במלחמה וכיוב'.
חברי וחברות כנסת הגיבו על דבר המינוי.

להלן לקט התבטאויות.

ח"כ ענת ברקו:
כשהייתי בדרגת סגן בצבא השותף שלי לרכב היה הרב של האוגדה. נסענו ביחד באותו רכב – הוא היה מסיע אותי לר"ג ואני הייתי מסיעה אותו לבני ברק. לא הייתה שום בעיה – לא סימבולית ולא מעשית. פשוט שני קצינים שנוסעים ביחד…
בשנים האחרונות אני חשה, לפחות באמצעות בתי שמשרתת כעת כקצינה בצה"ל, שהולכת ונוצרת פה בעיה – יש יותר ויותר לחצים מגורמים דתיים המנסים לדחוק את חיילות צה"ל לקרן זווית.
אני מצפה שהרב הצבאי הראשי הנכנס לא ינסה לפגום בשילוב נשים בצבא בכלל המערכים, הן בשדה והן במטה.
"השילוב הראוי" בשירות הצבאי, כפי שמכנים זאת – אסור שיפגע בהישגים ובתרומת הנשים לצה״ל ולביטחון המדינה.
אנו נעמוד על המשמר.
 
ח"כ איתן ברושי:
השבוע האחרון לימד אותנו שאולי כשלנו בהבנת המציאות. יכול להיות בשנת 2016 בעצם היינו אמורים ללכת אחורה בהיסטוריה במקום להיות במקום מתקדם יותר.
מה שהחל במינוי השנוי במחלוקת של אל"מ אייל קרים לרבצ"ר על אף דעותיו באשר לגיוס נשים לצה"ל ואונס גויות בזמן מלחמה, נמשך בהתנהלות המשטרה התמוהה באשר למצעד הגאווה בבאר שבע וכעת הגיעו דבריו של הרב יגאל לוינשטיין, ממקימי המכינה הקדם צבאית בעלי. 
יש לעשות בדק בית לגבי שלושת המקרים ולהבין כיצד ומדוע הם קורים. לא ייתכן שתפקיד ממלכתי כמו רב צבאי ראשי ימולא על ידי אדם המצהיר על דעות כאלו, לא ייתכן שהמשטרה תעשה לעצמה הנחות ותמנע מאנשים לצעוד ולהפגין במקום להגן עליהם, ולא ייתכן שמחנך במכינה המתוקצבת על ידי המדינה ידבר אל תלמידיו ונערים אחרים כך, מבלי להתבלבל ולהתנצל.
בצבא יש מקום משמעותי לכולם ולכולן, ללא קשר למגדרם או נטייתם המינית. וזכויות שוות יש לתת לכל אזרח בישראל בלי קשר למוצאו, דתו, מינו או נטייתו המינית. אנחנו בשנת 2016 וכנראה שיש כאלו שעדיין צריך להזכיר להם את זה. 
 
ח"כ שרן השכל:
מינויו של הרב אייל קרים לרב הצבאי הראשי מעורר בי אי נחת, וזאת לאור דברים שאמר ושמהם נובעת סטיה מנורמות הלחימה והמוסר הצה"לי, וכן פגיעה בסמכותם של המפקדים בצה"ל.
ראשית, צה"ל הוא צבא מוסרי בכל קנה מידה, על כך אין ויכוח. עובדה לכך אנחנו רואים בהתייחסות הרצינית של המפקדים ושל גורמי השיפוט והאכיפה בצה"ל לעברות וסטיות מנהלים, ובנכונותם לחקור מקרים חריגים עד תומם, גם כאשר הדברים נתונים במחלוקת ציבורית. בזה כוחו של צה"ל, בזה כוחנו. דבריו של הרב מעלים תהיות ושאלות לגבי דברים שאמורים להיות ברורים מאליהם.
שנית, הרב התייחס בדבריו גם לחובת הציות של חיילים לפקודות שאינן עולות בקנה אחד עם ההלכה. דברים אלה משאירים מרחב עצום של ספק לגבי חובת הציות לפקודות ולגבי סמכותם של המפקדים.
במסגרת תפקידי כחברה בועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ועל מנת להסיר את סימני השאלה מעל המינוי, הגשתי בקשה לזמן את הרבצ"ר המיועד, תא"ל אייל קרים, לדיון בועדה – שם יוכל להתייחס לדברים, להבהיר את עמדותיו ולהסיר את הספקות.
 
ח"כ שולי מועלם:
כל מינוי של חובש כיפה לתפקיד בכיר נתפס כ"לקחו לנו את המדינה". הרב קרים ת"ח עצום, מפקד אמיץ וראוי . קמפיין הפוביות לא ימנע את המינוי.
 
ח"כ מוטי יוגב:
הביקורת על הרב איל קרים היא ביקורת של בורות.
לכל חבריי בפוליטיקה ובתקשורת המצטרפים למקהלת תוקפי הרב איל קרים, מציע לכם פשוט להכיר אותו. 
מכיר את הרב איל קרוב ל-40 שנה, כאדם נעים הליכות לכל, ענו וצנוע שמעולם לא פגע באיש. מפקד אמיץ בצנחנים שפקודיו ומפקדיו העריכוהו. 
תלמיד חכם עצום שגדולי תלמידי החכמים מקבלים את פסיקותיו בסוגיות הצבאיות והביטחוניות היותר מורכבות.
רב שהתיר ונימק לקחת כלב מבצעי חולה מיחידת עוקץ לוטרינר בשבת.
רב שכתב בפתיחה לסיפרו "קשרי מלחמה", שאת המדיניות וההחלטות בצה''ל יקבלו אך ורק מפקדים ולא רבנים שאין המציאות נהירה להם. 
מציע לכל המבקרים להכירו מעט יותר, בטרם יתפסו לביקורת של בורות, על בסיס שורות בהתדינות הלכתית זו או אחרת.
 
 
סגן השר בן דהאן:
שוב צביעות השמאל. מוציאים את דבריו של הרבצ"ר שנבחר, הרב קרים מהקשרם, ותוקפים אותו,
אבל- אף ח"כ מהשמאל לא גינה את זה שיו"ר הועדה לקידום מעמד האישה (הרשימה המשותפת) לא הסכימה לקיים דיון על חשיבות החיילות בצה"ל, בועדה שהיא עומדת בראשה.