תגובות במערכת הפוליטית על מתווה חוק הגיוס של הוועדה המשותפת למשרד הביטחון ולצה"ל.

אתמול, שני 11.06.2018 הוועדה המשותפת למשרד הביטחון ולצה"ל פרסמה את מתווה חוק הגיוס הממליץ על קביעת יעדי גיוס חדשים בקרב הציבור החרדי, העלאה שנתית הדרגתית במספר המשרתים, סנקציות כלכליות על אי-עמידה ביעדי הגיוס והטבות לכלל המשרתים.

כזכור, בעיקרי המלצות הוועדה נכתב בין היתר בהקשר של יעדי גיוס כי הומלץ להתבסס על שיעורי הגיוס הקיימים כנקודת מוצא, תוך קביעת שיעור גיוס התחלתי לצה"ל של 3,100 משרתים (על בסיס כ-3000 חרדים שהתגייסו לצה"ל בשנת גיוס 2017) ושיעור השתלבות התחלתי בשירות הלאומי של 600 משרתים (על בסיס כ-530 חרדים שהשתלבו בשירות הלאומי בשנת גיוס 2017).

באשר לסנקציות הכלכליות נכתב כי לא תהיינה השלכות בפועל לאי השגת היעדים במהלך השנתיים הראשונות לתקופת הביניים. החל מהשנה השלישית לתיקון החוק, שיעור גיוס בפועל הנופל מ-95% מיעד הגיוס השנתי יביא לצמצום בהיקף התמיכה הכוללת בישיבות, למעט ישיבות בהן קיימים שיעורי גיוס מעל לרף מסוים. יעדי הגיוס לא ישונו במקביל לצמצום התמיכות. ההשלכות הכלכליות ייקבעו בחוק והן תגברנה ככל שלא יושגו היעדים במשך מספר שנים רצופות.

שר הפנים, ח"כ אריה דרעי (ש"ס) : "קיבלתי הערב את תזכיר חוק הגיוס שהופץ על ידי שר הביטחון. אלמד אותו היטב ואביא אותו במלואו לעיונם והכרעתם של מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה ובראשם מרן ראש הישיבה שליט"א .סיעת ש"ס רואה בלימוד התורה ערך עליון בעם ישראל ותעמוד בתוקף שכל לומד תורה יוכל להמשיך לשקוד על תלמודו ללא הפרעה וללא כל מגבלה .סיעת ש"ס מביעה מורת רוח על הניסיון להעניש את לומדי התורה על ידי הפחתת תקציבי המוסדות. לא ניתן יד לכל פגיעה במעמדם של בני הישיבות".

שר הבינוי והשיכון, ח"כ יואב גלנט (כולנו) : "במתווה כתוב כי חרדים שהחליטו לא להיות חרדים, בני 14-18, הם יגיעו לגיל 18 והם יגידו, רגע, אני לא רוצה לשרת בצבא, אני חוזר לתורתו אומנותו, אני חוזר להיות חרדי, והם יהיו פטורים. זה מה שאומר החוק הזה וזאת בושה וחרפה. אני מקווה שיהיה כאן רוב בכנסת שלא יקבל את הדבר הזה. בסעיף האחרון כתוב כי כל מי שמשרת שירות מלא בצה"ל יהיה זכאי ללימודים אקדמיים על חשבון המדינה. אני מברך על כך, אבל מה יהיה בסוף אתם יודעים. אלה בני 14 עד 18 ועוד הרבה אחרים שכבר יושבים על הברזלים או עזבו את העולם החרדי, הם יזכו לפטור משירות בצה"ל. אבל הילדים שלנו שעושים שירות מלא בצה"ל, ייקח עוד הרבה מאוד שנים עד שהם יזכו לקבל מימון ללימודים אקדמאים מהמדינה".

שר האוצר משה כחלון : "משרד הביטחון והצבא נתנו תוכנית טובה. חוק הגיוס צרך לענות על צרכי הצבא ולא על צרכי הרבנים. יש כאן הסכמים קואליציוניים שצריכים לכבד אותם ואני שמח שמשרד הביטחון הציג את התכנית שלו. אני מאוד מקווה שזה עומד בהסכמים ונוכל לצלוח גם את המשוכה הזאת. אם יש הסכמה, אפשר להעביר את החוק בתקופה מאוד קצרה, אם אין הסכמה יהיו המון ויכוחים. כרגע זה נמצא בידיים של המפלגות החרדיות, ואין לי ספק  שהשותפות הקואליציוניות ישמחו שגם המפלגות החרדיות יתמכו בזה".

סגן שר החינוך מאיר פרוש: מתווה החוק שהוצג אתמול ע"י שר הביטחון הוכן ללא מעורבות של הנציגות החרדית מטעם יהדות התורה, וההמלצות כפי שפורסמו מגלות שהן כוללות נוסח ששולל את הסמכות משר הביטחון למתן דיחוי לבני ישיבות משירות צבאי כאשר לא עמדו ביעדים. כתוצאה ממסקנה זו אסור לנו להסכים עם המתווה החדש, שמשנה מוסכמה מושרשת ויסודית שלאורך עשרות שנים, הצבא אפשר לכל לומדי התורה שתורתם אומנותם לקבל דיחוי משירות צבאי .יתרה מכך, לפני כינון הממשלה קבע ראש הממשלה נתניהו את המדיניות של הממשלה בדברים ברורים שאין להם משמעות לשתי פנים, כאשר במרכז דבריו בחר נתניהו לקבוע שאין ולא יהיו מכסות וכי כל לומד תורה יקבל את הדיחוי".

ח"כ עמר בר-לב (המחנה הציוני): "קראתי את ההמלצות האלה ויש כמה דברים שהם בהחלט חיוביים, בוודאי בפתיחה, ערך השירות בצה"ל, חובה על כל אזרח להתגייס לצה"ל, וכן הלאה וכן הלאה. אני הייתי חבר בוועדת שקד בזמנו ואני התנגדתי לסנקציות פליליות, ואכן אין סנקציות פליליות בהמלצות האלה. אבל יש סנקציות כלכליות וזה טוב שיש סנקציות כלכליות. אבל כשקוראים את הפרטים מגיעים לפסקה ששואלת מי הוא חרדי וישנה הרחבה של ההגדרה בכך שחרדי נחשב צעיר אשר התחנך בציבור החרדי ופרש מאורח חיים זה".

 

ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה): "אנחנו רק הערב קיבלנו את הטיוטה של ההצעה של חוק הגיוס של משרד הביטחון. אנחנו נקרא אותו ונלמד אותו ונביא אותו לגדולי התורה. אני רק רוצה להגיד שתי נקודות, בכל מקרה לא נסכים לשום פגיעה בלומדי התורה. אנחנו נעמוד בנחישות ובתוקף שכל מי שלמד תורה, אף אחד לא יעז להפריע לו.  אני חושב לומר שזו בושה למדינה היהודית שתעלה אפשרות בכלל שעל לימוד תורה יצטרכו לשלם עונש של הפחתת תקציב הישיבות. זה תהליך פסול במדינה דמוקרטית. מלכתחילה החוק פסול לא בגלל מה שיש בו אלא בגלל מה שאין בו ואין בו נציגות חרדית והתחשבות במגזר החרדי".

ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני): "ההמלצות של הוועדה הן גם חסרות וגם מאכזבות. היעדים שהוצבו הם יעדים שהם לא שאפתניים במקרה הטוב, והם די מצחיקים במקרה היותר ריאלי. ישנה הגדרה מאוד רחבה, על גבול המגוחכת, לגבי מיהו מועמד חרדי. לפי תזכיר החוק, אדם שבין גיל 14 לגיל 18 עזב את מוסד החינוך החרדי שלו, נחשב חרדי שמתגייס לצבא, ואני לא יודע באיזה עולם זה נחשב אדם חרדי. המודל הזה הוא מודל שהוא חסר, הוא לא מספק. אני לא יודע איך הצבא חתם על התקפלות כל כך מפוארת כשהוא יודע, כשהחוק הזה יגיע לכנסת, עוד יותר ימרטו לו את הנוצות".

ח"כ מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה): "מאחר שפורסמו זה עתה מסקנות הוועדה המקצועית של משרד הביטחון בנושא גיוס בני הישיבות, קיוויתי שסוף כל סוף יש ועדה מקצועית ולא פוליטית. אך אני מתאכזב כשאני מרגיש בטביעת אצבעות פוליטיות במסקנות האלה. מה עוד, שאותנו, חברי יהדות התורה וש"ס, שאנחנו הנידונים או "הנאשמים", לא הוזמנו לשמוע את חוות דעתנו. לעומת זאת, מי שכן הוזמן היה מר לפיד ואלעזר שטרן, שהוזמנו לוועדה לשמוע את חוות דעתם. המתווה אומר שאם לא יעמדו ביעדי הגיוס, יוטלו סנקציות וקיצוץ בתקציבי הישיבות. הדבר הזה לא מגיע ממקורות האור. אני רוצה להזכיר כי  מי שהתחיל בסנקציות פליליות, כלכליות על רקע זה, הייתה דווקא סיעתו יש עתיד, אשר השיתו סנקציות מלאות על אי-עמידה במכסות".

ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) : "מתווה הגיוס שהוצג משקף בעיקרו את חוק השוויון בנטל שהעברנו בכנסת הקודמת והממשלה הזו ביטלה, רק כדי להקים ועדה שתציג מסקנות דומות. כעת שר הביטחון והממשלה חייבים להימנע מקומבינות פוליטיות, לאמץ את העקרונות במלואם, כולל סגירת הפרצות שעדיין קיימות בהגדרות. הצבא ירוויח, החרדים ירוויחו".

ח"כ משה גפני (יהדות התורה) : "החוק בסדר, נכנס את מועצת גדולי התורה וגדולי הדור והם אלה שיכריעו בסוגייה המהותית והחשובה לעולם התורה ולעם ישראל".

ח"כ מוטי יוגב (הבית היהודי) : "ההתגייסות לצה״ל, היא בגדר חובה, אך בעצם זו זכות גדולה ואף מצוה שאין מי שפטור ממנה. יחד עם זאת, לא נכון לגייס בכפייה, לא כופים על אמונות ודעות. חקיקה בכפיה, לא תוליד את התגייסותם של החרדים, רק תיפגע בתהליך של התגייסות יותר ויותר צעירים חרדים לצבא ויציאתם לעבודה, בשנים האחרונות. גם בג"צ צריך לרסן עצמו ולא לראות בכל סוגיא חברתית, דבר שפיט. אני מאמין, שיותר ויותר חרדים יתגייסו לשרות הצבאי והלאומי, כמו שנכון שיותר ויותר "חילונים", ילמדו תורה. לשרת בצה"ל זו זכות. הסברה ועידוד גיוס במקום כפיה חקיקתית. המציאות מראה שבדרך זו תושג המטרה, של יותר גיוס ומעורבות".

 

ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) : "המתווה של הגיוס שהציג משרד הביטחון הוא פשרה כואבת מאוד. מי שמשלם את המחיר אלו כמובן הנושאים בנטל החילונים והדתיים, ובעצם כל מי שמשרת בצה"ל. מה שצריך לעשות זה לתגמל את המשרתים בצה"ל. המתווה עצמו הוא על בסיס הצעת החוק של יש עתיד וזוהי פשרה כואבת מאוד והחברה הישראלית צריכה ללכת אליו ולנשוך שפתיים בתנאי שלא ישנו אות ממה שהצבא הציע".

 

שינוי גודל גופנים