תגובות במערכת הפוליטית להחלטת המועצה להשכלה גבוהה על הרחבת מסגרות נוספות לחרדים

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) הודיעה ביום שלישי ה-23.5.2017 על הרחבת התכנית לשילוב חרדים באקדמיה. במסגרת התוכנית מתעתד המל"ג לפתוח מסגרות נוספות לחרדים (מח"רים) במוסדות אקדמיים נוספים כשעדיין לא ידוע אלו מוסדות ייבחרו. במח"רים במתכונתם הקיימת, אשר התקבלה באותה ההחלטה מתקיימים לימודים אקדמיים בהפרדה מגדרית, מרצות אינן רשאיות ללמד בהן סטודנטים גברים, בעוד שמרצים כן מלמדים סטודנטיות. זאת מתוך רצון של המל"ג לאפשר לחרדים לרכוש השכלה גבוהה, ללא פגיעה באמונתם. ההחלטה עוררה מגוון תגובות במערכת הפוליטית, על רקע ההפרדה המגדרית.

להלן לקט התבטאויות:
שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט (הבית היהודי):
"בשנים האחרונות יותר ויותר סטודנטים וסטודנטיות חרדים פונים ללימודי השכלה הגבוהה, בעזרתם הם רוכשים מקצוע ומשתלבים בשוק העבודה. המועצה להשכלה גבוהה פותחת שעריה בפני הציבור החרדי, ומציבה את שילוב החברה החרדית באקדמיה הישראלית כאחת ממטרותיה לשנים הקרובות. השילוב תורם לציבור החרדי אך תורם בעיקר למדינת ישראל כולה".

ח"כ משה גפני (יהדות התורה):
"אני מברך את המל"ג על ההחלטה הזאת, מכיוון שאסור לאדם חרדי ללכת ללמוד באוניברסיטה, הוא מתקלקל שם, הוא יורד ברמתו הרוחנית. והמל"ג, בזה שהיא לא מאפשרת לבנים ולבנות, לסטודנטים ולסטודנטיות, ללמוד בנפרד, היא בעצם גורמת לכך שמה שאני אומר כל הזמן, שאסור ללכת לאוניברסיטאות – אני נמצא באוניברסיטאות, הרבה פעמים אני מרצה שם – אין מקום לסטודנט או סטודנטית חרדים במקום הזה".

ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני):
הופכים לנו את האוניברסטאות לבתי כנסת. המועצה להשכלה גבוהה קיבלה החלטה להרחיב את התכנית הכושלמת והמסוכנת של הפרדה בהשכלה הגבוהה בישראל.. זה ממש לא נגד חרדיות וחרדים, אני ממש בעדם, ולכן אני נגד תכניות שמצנזרים להם תכנים שלא מתאימים למה שהרבנות שלהם מאשרת- פרויד, אבולציה. אני נגד תכניות שנותנתות הנחות בתואר, אני נגד תכניות שנשים לומדות גם עם מרצות וגם עם מרצים, ונשים לומדות רק עם מרצים.  אני נגד תכניות שנשים נענשות על צניעות.