שר הפנים דרעי פסל 'חוק עזר' המתיר פתיחת מרכולים בשבת בעיר אילת. ח"כ מיכאלי: "זה משנה להם שיש אורחות חיים שנהוגות עשרות שנים? לא, משנה רק ״הבייס״ והרבנים"

בתאריך 14.09.18 פורסם כי שר הפנים ויו"ר ש"ס, אריה דרעי, החליט להשתמש בסמכותו ולבטל חוק עזר עירוני של העיר אילת הנוגע לפתיחת עסקים בשבת, בהתאם לסמכותו המוקנית מחוק המרכולים. ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני): "זה משנה להם שיש אורחות חיים שנהוגות עשרות שנים? לא, משנה רק ״הבייס״ והרבנים. בושה וחרפה. חייבים לשים לזה סוף."

כזכור, בזמן הדיונים על החוק, הוצע על ידי חברי מפלגת הליכוד ואחרים להחריג את העיר אילת מחוק המרכולים, אולם החלטה זו לא התקבלה. בסביבת יוזמי החוק הובהר כי בכל מקרה, לחוק המרכולים אין משמעות משפטית כלל והוא לא יאכף.

אולם כאמור, בתאריך 14.09.18 פורסם כי יו"ר ש"ס ושר הפנים אריה דרעי, השתמש בסמכותו מתוקף חוק המרכולים, ופסל את חוק העזר עירוני שאושר במועצת העיר אילת ומתיר פתיחת מרכולים בשבת.

את ההחלטה פרסם מנכ"ל משרד הפנים במכתב ליועץ המשפטי לעיר אילת ובו הבהרה:

"לאור כל האמור, ובפרט לאחר שהרשות המקומית, לא הצביעה בפנינו כי ההסדר המוצע נועד לספק צרכים אשר הינם חיוניים, כקבוע בסעיף 258א לפקודה, לא נמצא על ידי שר הפנים כי ניתן ליתן את הסכמתו כנדרש לפי הוראות החוק, לחוק העזר במתכונת כפי שהוצע".

עוד נכתב בנימוק להחלטה כי: "משתמע שלמרות שחוק העזר הקיים אוסר על פתיחת עסקים בימי מנוחה, למעט החריגים שנקבעו, הרי שבפועל ובניגוד למצב החוקי הקיים, פתוחים בעיר בימי מנוחה עסקים שונים, והעיריה איננה אוכפת את החוק כלפיהם. משאלו פני הדברים, וכפי שנאמר בדברי ההסבר, בא התיקון המוצע לעגן בחוק העזר את המצב הקיים בפועל."

בסיכומו של המכתב נאמר: "אשר על כן, עולה כי המחוקק לא ראה לנכון להחריג את העיר אילת, חרף מאפייניה היחודיים, וכוונתו היתה שהחוק והתנאים שנקבעו במסגרתו לאישור חוק עזר המבקש לאפשר פתיחת עסקים בימי מנוחה, יחולו גם על אילת, כפי שהינם חל על כל הרשויות המקומיות".

בתגובה לדברים כתבה ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני) בעמוד הפייסבוק שלה כי מדובר בחיסול העיר אילת:

"כל פעם שהממשלה הגרועה הזאת מעבירה חוק ש80% מהציבור מתנגדת אליו אומרים לנו שזה "הצהרתי בלבד" ו"לא יאכפו את זה" ו"לא לדאוג". והציבור? מצקצק ומצקצקת קצת בלשון והשיירה עוברת. ובכן חברות וחברים ל״הצהרות״ של הממשלה הזאת יש המשך ישיר במעשים. עכשיו אריה דרעי, שר הפנים הכושל שחושש שלא יעבור את אחוז החסימה, החליט להרוג, כן פשוט לחסל, את העיר אילת. זה משנה לו ולממשלה הזאת שהוא לוקח לאלפי אנשים את הפרנסה? זה משנה להם שיש אורחות חיים שנהוגות עשרות שנים? לא, משנה רק ״הבייס״ והרבנים. בושה וחרפה. חייבים לשים לזה סוף. מתייצבות ומתייצבים עם תושבי אילת ודורשים לשמור על העיר פתוחה בשבת ועל פרנסת התושבים והעובדים. נמאסתם כבר."