שר הפנים במענה לח"כ סמוטריץ' על סוגיית הגיור: "אני תקווה כי מכתבך מהווה סימן לתמיכתם בהצעת החוק".

הערב, חמישי 18.11.2020 השיב שר הפנים אריה דרעי (ש"ס) לפנייתו של ח"כ בצלאל סמוטריץ' (ימינה) בנוגע אל סוגיית הגיור.

כזכור, בתחילת השבוע שיגר ח"כ בצלאל סמוטריץ' (ימינה) מכתב הממוען לראשי המפלגות החרדיות ובו דרישה לקדם חוק גיור ממלכתי שאוסר על כל גיור שאיננו אורתודוכסי רשמי, על פני חוק הגיור שהוצע במתווה ניסים.

שר הפנים אריה דרעי (ש"ס) כתב:

"כפי שהודעתי פעמים רבות בעבר, עמדת תנועת ש"ס העקבית לאורך השנים היא כי אין כל מקום להכיר בגיורים שנעשים בניגוד להלכה ולמסורת ישראל ואין כל עילה חוקית או אחרת לשנות מהמצב הקיים וליתן להם מעמד חוקי. למען מטרה חשובה זו פעלתי בתפקידיי השונים במערכת הציבורית במשך שלושת העשורים האחרונים וכך אמשיך בעזרת השם ואפעל ואנחה בהתאם את נציגי התנועה בכנסת ובממשלה השותפים כולם לדעה זו. שמחתי לקרוא במכתבך כי אתה חולק גם כן את עמדתנו בדבר הסכנה הטבועה בהכרה בגיורים המנוגדים לדעת תורה ולרוח ההלכה לשלמות ולאחדות עם ישראל. כידוע, בממשלת ישראל ה-34 פעולתי כשר הפנים לקדם חוק שיקבע את מעמד הגיור הממלכתי והאחיד, על-פי דין תורה, הוכשלה בשל התנגדותם של השרים דאז בנט ושקד, ראשי מפלגת הבית היהודי באותה העת ומפלגת ימינה כיום, בשל לחץ מצד גורמים המקושרים לארגון רבני צהר וגורמים נוספים. להערכתי היה בקידום יוזמה זו בתקופת כהונתה של הממשלה הקודמת כדי לסכל את הניסיונות להכיר בגיורים שאינם לפי ההלכה ולפתור את הבעיה מולה אנו ניצבים כעת. עמדתי העקבית והבלתי מגמגמת בעניין זה מעידה כאלף עדים על מחויבותי האמתית לנושא ואין אני זקוק להטפות מוסר מכבודו בנושא. אני תקווה כי מכתבך החשוב אשר מביע דאגה כנה בדבר החלטת בג"ץ מסמן אף שינוי חיובי בעמדת מפלגתך "ימינה" בנושא כה חשוב זה, ומהווה סימן לבאות ולתמיכתם פה אחד בהצעת החוק האמורה ובפעולותינו להביא לפתרון הסוגיה למען אחדות עם ישראל".

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (ימינה) השיב לשר הפנים על מכתבו וכתב:

"אבקש את סליחתך. מהאמור במכתבך נראה כי ראית במכתבי "הטפת מוסר" ונפגעת מכך. קטונתי. איני יודע מהיכן ניתן היה לראות זאת במכתבי, שלא בא אלא לעורר לנושא דחוף ומהותי, שחששתי שנשכח בשטף עשייתך החשובה במסגרת המאבק בקורונה ויתר עשייתך במשרד הפנים, נושא שעד כה לא זכה להתייחסות בכנסת הנוכחית, ואם לא יקבל התייחסות נחושה בימים הקרובים עלול להיות בגדר "מעוות לא יכול לתקון". מכל מקום, אם יצאה תקלה מתחת ידי והדברים פגעו בך מובן כי אני מתנצל על כך. לגופו של עניין, אני שמח שמכתבי הגשים אל תכליתו וזירז למזורזין. שמחתי לראות שבעקבות מכתבי הניח ח"כ ארבל מחדש את הצעת חוק הגיור הממלכתי (שקיבלה פ' יומיים לאחר מכתבי). מוטב מאוחר מלעולם לא. מובן כי המבחן אינו בהנחת ההצעה על שולחן הכנסת אלא בהפעלת כל כובד המשקל הקואליציוני הנדרש בכדי לקדם אותה בשקידה ראויה במהירות האפשרית, ולוודא כי הודעת העדכון שעל המדינה להגיש לבג"ץ ב-30 לחודש הזה למניינם תכלול הצהרה ברורה בדבר הכוונה לחוקק את החוק וממילא לייתר את העתירה ולהורידה מסדר היום. מסגנונו הנחרץ של מכתבך ניתן להניח שלא תשקוט עד אשר אם עשית את אשר הצהרת כה. כאמור במכתבך ובמכתבי, אתמוך בכך בכל כוחי, וכך גם יתר חבריי. עוד אזכיר את הבטחתך טרם הבחירות, מתוך תפקידך ואחריותך כשר הפנים האחראי על הרשויות המקומיות, לדרוש בכל הסכם קואליציוני עתידי את תיקון החוק לסגירת הפרצה בסטטוס קוו בהפעלת התחבורה הציבורית בשבת על ידי הרשויות המקומיות. הבטחה שעוד לא מאוחר לקיים. כללו של דבר, בימים האלה ממש אנו בעיצומה של מתקפה רבתי מצידו של בג"ץ נגד המשכיות העם היהודי וקדושתו. למרבה הצער, מפלגתי ואני הושארנו על ידכם באופוזיציה ולכן השפעתנו בעניין קטנה, ומלא כובד שרשרת הדורות מוטל על כתפיך ועל כתפי שותפיך למפלגות החרדיות החברים בקואליציה״ שהוא מוסיף: ״ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות", כך, "התכתשות בינינו לא תתרום לעניין. הבה ונשלב ידיים לשמירת העם היהודי ואחדותו".