שר המודיעין אלעזר שטרן במליאה: "אני בעד שכל אזרח במדינה יוכל להתחתן בה"

ביום ד', 15 לדצמבר 2021, י"א בטבת תשפ"ב, הועלתה במליאת הכנסת הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון – קביעת מקומות לרחצה נפרדת). ביוזמתו של חה"כ יצחק פינדרוס (יהדות התורה). 

חה"כ יצחק פינדרוס ציין בדבריו את חשיבות הצעת החוק לא רק כלפי היהודים בארץ:   

"מה עם אותן עזבו את היהודיות, מה עם אותן מוסלמיות שרוצות לשחות בנפרד, לא מגיע להן? אתם יודעים שבארצות הברית, במקומות שהדת יותר חזקה לא הדת שלנו, הדת הנוצרית, או מוסלמים שם יש חופים נפרדים, אבל פה, במדינת ישראל מי מתנגד? שרה דתייה ומפלגות אסלאמיות דתיות ואבירות זכויות האדם. אתם יודעים שהחופים הנפרדים היום הם בדיוק על אותו מספר כשהציבור הדתי היה 5%-4% ממדינת ישראל, והיום הוא 25% ממדינת ישראל? לא צריך יותר?  

כשאישה ערבייה בחיפה רוצה ללכת לשחות, לא מגיע לה? עזבו אותנו, אנחנו לא רלוונטיים, כי שאתם מדברים על זכויות אדם, אנחנו כנראה לא בחשבון. אנחנו כנראה לא בני אדם. אבל תדאגו לאותה מוסלמית בחיפה. תדאגו לאותה מוסלמית בצפון שיורדת לכינרת. איפה זכויות האדם? נכשלתם לעשות אותנו ישראלים. לא רק שנכשלתם בכור ההיתוך, כי עשיתם רק נזקים, נכשלתם בכל דבר שעשיתם ואתם, את הכישלון הזה רוצים להדביק אלינו? אתם תגידו לנו, לרבנים שלנו, או לציבור שלנו, במה להשתמש? אני רוצה לשמור על הילדים שלי בתורה כשרה."  

שר המודיעין אלעזר שטרן (יש עתיד) השיב להצעת החוק:   

"אני בעד חופים נפרדים. אני בעד שאנשים שרוצים לרחוץ בהפרדה של גברים ונשים יוכלו לרחוץ ככה. אני גם בעד זכויות האדם, שחברי, חבר הכנסת פינדרוס, דיבר עליהן כל כך הרבה. אני, דרך אגב, גם בעד הקצאת מקומות לפי צרכים של אנשים. אתה יודע למה אני מתכוון, נכון? בכל מקום. לא רק בחוף הים. אני בעד שכל אזרח במדינה יוכל להתחתן בה. אני בעד, זה זכויות אדם. אני מציע שאת השיח על זכויות האדם נעשה תמיד. אני אומר שאני אשמח לקיים על זה דיון קבוע, בכלל, שהעניין הזה יהיה תמיד לנגד עינינו – זכויות הפרט, זכויות המיעוט, זכויות אנשים שחושבים אחרת. אני בעד זה. 

הצעה זו מבקשת להטיל חובה על הרשויות המקומיות לקבוע את גודל שטח החוף שיוקצה ומספרם של מתקני החוף הנלווים שיותקנו בחוף, בהתחשב במספר המתרחצים והמתרחצות בחוף. לשם כך, ההצעה מטילה חובה על הרשות לערוך סקר אחת לשלוש שנים בתקופת בין הזמנים. למי שלא יודע, תקופת בין הזמנים שמדובר עליה היא בעיקר בין תשעה באב לראש חודש אלול – כדי לבדוק אם משרד הפנים מודע למצוקה של הציבור החרדי בתקופת בין הזמנים, בהיעדר חופי רחצה מותאמים לרחצה נפרדת, ועל מנת לתת מענה בתקופה זו לכמות הגדולה של מתרחצים בחופים הנפרדים, בשנתיים האחרונות פנה המשרד לכלל הרשויות שאליהן מגיעים כמויות גדולות של מתרחצים המבקשים להתרחץ ברחצה נפרדת לשקול להקצות ולהסדיר עוד חוף נפרד לאוכלוסייה. 

משרד הפנים מעודד את הרשויות לפתח חופים חדשים, לרבות חופים לרחצה נפרדת של גברים ונשים, ואף מסייע תקציבית לרשויות אשר מבקשות לעשות כן באמצעות קולות קוראים. לאחר – אני אומר את זה בשם השרה – ששמעתי את טענות הרשויות, אשר עלויות האחזקה הגבוהות של החופים הן גורם מעכב לפתיחת חופים נוספים, התקציב המשרדי לנושא הוכפל. אני חוזר עוד פעם: התקציב המשרדי לנושא החופים הנפרדים הוכפל, והמשרד נערך להוצאת קולות קוראים לסיוע המימון לפתיחת חופים, הכולל גם מרכיב לאחזקתם למשך חמש שנים." 

לאחר תגובת השר החוק הועלה להצבעה והצעת החוק אינה התקבלה.