שר הדתות דוד אזולאי שיגר מכתב לרה"מ בדרישה לדיון מחודש בנושא שיפוץ רחבת 'עזרת ישראל'. שר הדתות דוד אזולאי: "על חברי הוועדה לשמוע את הרבנים הראשיים לישראל שהם המומחים לעניין".

כזכור, השרה מירי רגב, שעמדה עד לאחרונה בראש הוועדה, סירבה לדון בשיפוץ הכותל הרפורמי – מה שהוביל לפיטוריה על ידי ראש הממשלה. בעקבותיה התפטרה גם השרה איילת שקד, כשבמקומן נכנסו לתפקיד ראש הממשלה, שעומד בראש הוועדה והשר יובל שטייניץ המשמש כחבר. זאת, בנוסף לשר דוד אזולאי שביקש קודם כינוס הוועדה להתפטר מחברותו, אך כאמור בקשתו לא התקבלה עד לרגע זה.

המכתב, שנחשף באתר ב'בחדרי חרדים', נכתב בעקבות כינוס הוועדה המיוחדת המאשרת שיפוצי מבני דת עתיקים, בה חבר בין היתר שר הדתות דוד אזולאי. לטענתו, למרות חברותו, לא הוזמן  להשתתף בהצבעה, שהחליטה לאשר את השיפוץ של רחבת עזרת ישראל. זאת, בניגוד לעמדת הרבנים הראשיים, שאף ביקשו ממזכיר הממשלה להשמיע את עמדת הרבנים קודם ההצבעה.

במכתב ששיגר, כותב שר הדתות דוד אזולאי: "קבלת החלטה זו התקבלה בלא ידיעתי כלל. אף לא פנו אליי בנושא זה. חרף הגשת בקשתי להתפטר מוועדה זו, היא טרם נתקבלה, משכך פנייתי אליך. לאור חשיבותו של מקום קדוש זה, ובטרם החלטה, על חברי הוועדה לשמוע את הרבנים הראשיים לישראל שהם המומחים לעניין ועל כן אבקש כי אשר על כן אני מבקש לערור על ההחלטה שהתקבלה ולדון בה מחדש. בעקבות האירוע היסטורי זה של נפילת אבן מאבני הכותל מהווה הזדמנות למחשבה טרם ביצוע שינויים כלשהם באתר קדוש זה ואחריתו מי ישורנו".