שר הדתות אזולאי על נשות הכותל: "הן נשות פרובוקציה שבאות לעורר מחלוקת. איך הם יכולים לקחת ספר תורה לשים אותו מתחת לבגדים"

להלן עיקרי הדברים שאמר השר אזולאי:

יש החלטה מקדמת דנא שהכותל שייך לכולם, וכולם יכולים להתפלל כמנהג המקום, וכמנהג הרבניםה ראשיים בישראל. לכן, אין מניעה מאף אחד לייכנס ולהתפלל במקום כפי שקבעו הרבנים הראשיים בישראל. מה שקורה זה שיש קבוצה קטנה ושולית שבאה לפה כדי לעורר פרובקציות, וכדי לקבל הכרה בזרם הרפורמי. לא ראיתי אף סקר שנותן להם את האפשרות הזאת, רוב הציבור בישראל מאוחד סביב הכותל. הם רוצים פשוט לפלג את העם במקום שבו מתאחדים בו.
ראינו בצום י"ז בתמוז את הרחבה שלהם שהקצו להם שהייתה ריקה מאדם, לעומת הכותל. זה מראה עד כמה אכפת להם התפילה בכותל, זה לא מה שמעניין אותן.
מה שמעניין אותם הכרה, פה במשמרת שלי זה לא ייקרה, ראש הממשלה לא הקפיא את המהלך, הוא השהה את זה. אם הוא היה מקפיא את זה הייתי קורא לזה ביטול, רה"מ במלוא ממלכתו הטיל על שר בממשלה לטפל בנושא הזה, ולמצוא את הפתרון הולם, שאנחנו ממשיכים להתפלל באותה מתכונת. אותן נשים, הן לא נשות הכותל הן נשות פרובוקציה שבאות לעורר מחלוקת. איך הם יכולים לקחת ספר תורה לשים אותו מתחת לבגדים. האם מישהו ייעלה על דעתו להיכנס לתוך המסגד למעלה עם נעליים?  זה מעיד עד כמה הם במצוקה, לעורר תשומת לב, שלשמחתי לא איתם.