שר הביטחון על הדרת נשים מטקס שערך משרד הביטחון לבוגרי מכינות צבאיות: "טעות בשיקול הדעת".

אמירתו של שר הביטחון באה כתשובה לשאילתה שהגישה ח"כ מיכל רוזין לסדר היום של הכנסת. השאילתה הוגשה בעקבות החלפת הלהקה הצבאית שהייתה אמורה להופיע באירוע הוקרה לבוגרי המכינות הקדם צבאיות שערך האגף החברתי-ביטחוני של משרד הביטחון. על פי התכנון המקורי להקה מעורבת בנשים וגברים יועדה לאירוע אך בעקבות בקשה של חלק מראשי המכינות הוחלפה בלהקה אשר חבריה גברים בלבד.
בעקבות השאילתה התפתח דיון במליאת הכנסת דיון על הנושא כאשר גם חברת הכנסת סתיו שפיר התייחסה לנושא האירוע וגם לגבי שילוב נשים צה"ל באופן רחב. ח"כ בני בגין שאל לגבי תפקידן של חיילות בטקסים רשמיים בהגשת הזרים – תפקיד אשר מקבע את תפקיד החיילות כמגישות ונותנות לטענת ח"כ בגין. 

לאירוע הוזמנו תלמידי מכינות דתיות וחילוניות. כאשר חלק מראשי הישיבות הדתיות ביקשו מהמארגנים להחליף את להקת חיל החינוך והנוער אשר הייתה אמורה להופיע באירוע מכיוון שזוהי להקה מעורבת בחברים גברים ונשים כאחד.
חברת הכנסת רוזין: "בטקס שנערך לאחרונה לכבוד תלמידי המכינות הקדם-צבאיות החליף משרד הביטחון להקה צבאית המשותפת לנשים ולגברים בלהקה שבה שרים גברים בלבד. כמו כן, כל הנואמים באירוע – שבו לקחו חלק נציגים של מכינות חילוניות ודתיות – היו גברים, אף שנשים מאיישות חלק מהתפקידים הבכירים במשרדי הביטחון והחינוך. ההחלטה להחליף את הלהקה המעורבת התקבלה, כך נודע, בעקבות בקשה של כמה מרבני המכינות הדתיות להימנע משירת נשים באירוע. רציתי לשאול:

1. האם נכון הדבר?

2. האם קיים נוהל מסודר לגבי השתתפות שירת נשים בטקסים? תודה".

כתשובה ענה שר הביטחון ח"כ משה יעלון: "אכן לפני כשבועיים התקיים במשרד הביטחון טקס סיום והענקת תעודות לבוגרי המכינות הקדם-צבאיות, במעמד סגן שר הביטחון, ראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, ראש מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, יושב-ראש ועדת המכינות, מועצת המכינות וראשי המכינות, וכמובן הבוגרים. בטקס השתתפו כ-350 בוגרים ובוגרות, נציגי 46 המכינות הקיימות היום – 22 מכינות דתיות לבנים ו-24 מכינות מעורבות לבנים ובנות, דתיים וחילוניים.

הטענה כאילו הייתה הדרת נשים בטקס אינה נכונה, ולראיה: בטקס השתתפו בוגרות של המכינות המעורבות; בוגרות הציגו את סיפורן מעל הבמה, ביחד עם בוגרי המכינות; ובעלות תפקידים ממשרד הביטחון ומשרד החינוך בירכו את הבוגרים והבוגרות מעל הבמה.

אכן נעשתה טעות בשיקול הדעת של מארגני הטקס כאשר נענו לפניית ראשי מכינות אחדים באשר להרכב הצוות ששר בטקס, והוא כלל בנים בלבד.

כשהנושא הגיע לידיעתי ראיתי בכך טעות, טעות בשיקול דעת, ולאור האמור לעיל, יפעל משרד הביטחון בשיתוף משרד החינוך ומועצת המכינות לגיבושו של נוהל סדור שיגדיר את תוכני הטקס ואת המשתתפים בו".

קודם כול, אני מודה לך. אני חושבת שצריכה להיות יכולת גם לנו, לנבחרי הציבור, להגיד טעינו. ואני שמחה שאמרת כך, מכיוון שבאמת יש מדיניות של הרמטכ"ל שקובעת שיש חובת נוכחות של גברים דתיים באירוע שהוא רשמי שבו שירת נשים לעומת אירוע ציבורי בידורי. ולכן אני מקווה מאוד שגם משרד הביטחון יקבע נוהל כזה.

ח"כ מיכל רוזין: 

קודם כול, אני מודה לך. אני חושבת שצריכה להיות יכולת גם לנו, לנבחרי הציבור, להגיד טעינו. ואני שמחה שאמרת כך, מכיוון שבאמת יש מדיניות של הרמטכ"ל שקובעת שיש חובת נוכחות של גברים דתיים באירוע שהוא רשמי שבו שירת נשים לעומת אירוע ציבורי בידורי. ולכן אני מקווה מאוד שגם משרד הביטחון יקבע נוהל כזה.

הייתי שמחה לדעת מי קיבל את ההחלטה הזאת, אבל אני מבינה שאתם פועלים כדי לשנות אותה, ואני מברכת על כך. תודה.

ח"כ סתיו שפיר:

תודה רבה. אני גם מודה לך על הדברים. אני הגשתי שאילתה דומה, ועל כן הייתי רוצה להסתכל עכשיו על המצב הרחב. קרה משהו בצבא, אנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר דוגמאות כאלה, כמו בטקס הספציפי הזה, זו אכן הייתה בעיה בשיקול דעת, כפי שאמרת, למצב של הדרת נשים ממקומות, מהמרחב הציבורי בתוך הצבא.

האם קרה משהו? האם יש הבדל בין הצבא של היום לצבא שהיה לפני 40 שנה ששילב נשים בצורה רגילה, כמובן עם בעיות בשילוב במקצועות מסוימים? האם יש פה מגמה? האם צה"ל נדרש ומטפל במגמה הזו? האם מתוכננים שינויים נוספים או קביעת נהלים ונורמות שיגנו על הנשים המשרתות בצבא מאפליה ומהדרה מהסוג הזה? תודה.

ח"כ זאב בנימין בגין:

השר, חברי הכנסת, מעניין לעניין באותו עניין. אני מדבר על טקסים ונשים, אבל מכיוון הפוך. זה שנים אחדות שניסיתי ולא הצלחתי לשנות את ההרגל הבא: בטקסים שבהם יש חלק שבו מונחים זרים, בדרך כלל – למעשה תמיד, בשנים האחרונות – את הזרים האלה שתי חיילות – שתיים ועוד שתיים ועוד שתיים. תפקידן הוא אחד – להגיש. כלומר, לשרת.

הצעתי כבר לפני שנים רבות, לא הצלחתי לשרש זאת, אבל זאת ההזדמנות. יואילו גם כמה חיילים, לא מוכרחים להיות בעלי כושר קרבי דווקא כדי להשתתף באותו צוות שמגיש את הזרים להנחה. תודה.

שר הביטחון משה יעלון:

"בתשובה על שאלת חברת הכנסת מיכל רוזין – האחראי לטקס במשרד הביטחון הוא ראש האגף הביטחוני-חברתי, וכאמור, ההחלטה שהתקבלה לאור פנייה ממש בסמוך לטקס, כיומיים לפני הטקס – הוא מבין אותה היום כטעות בשיקול דעת, ועל כך הערתי לו.

 לגבי שאלת חברת הכנסת סתיו שפיר – העלאת הנושא לסדר-היום של שירות נשים, גברים, חיילים, חיילות, בצה"ל, נובעת משתי תופעות חיוביות: 1. יש לנו יותר חיילים דתיים בצבא. אני חושב שלמכינות הקדם-צבאיות יש תרומה חשובה לזה; לאופן שבו הצבא מתייחס, קולט ומאפשר שירות של חיילים דתיים, יש תרומה לזה, ואנחנו רואים את הנוכחות הגדולה יותר של חיילים דתיים בכלל בתפקידים השונים, ובעיקר בתפקידי פיקוד.

התופעה השנייה החיובית היא פתיחת יותר ויותר תפקידים, כולל קרביים, לשירות נשים. ובמקומות מסוימים נוצרו מתחים שנובעים מצרכים שונים שעל בסיסם – אני חוזר אחורה עוד לתקופת היותי רמטכ"ל – קבענו כללים שמאפשרים גם לחיילים הדתיים לשרת וגם לחיילות לשרת. וזה קורה, למשל, אם יש לנו במערך הנ"מ גדוד שיש בו גם גברים וגם נשים, אז אנחנו דואגים לכך שתהיה סוללה אחת לפחות שמאפשרת לגברים דתיים לשרת, כך שבסוללה הזו לא תהיינה נשים, ובסוללות אחרות השירות יהיה מעורב, ובכך אנחנו לא פוגעים ביכולת של נשים להשתלב בתפקיד מן הסוג הזה ולא פוגעים בצרכים המיוחדים של חיילים דתיים.

הדוגמה הבולטת יותר כמובן קשורה לשירות של חיילים חרדיים. שם אנחנו גם שומרים על מסגרת נפרדת, כמו גדוד הנח"ל החרדי, בגלל הצרכים המיוחדים. אני חושב שהשילוב הזה, שנובע ממגמות חיוביות בחברה הישראלית, של נכונות להשתתף בזכות לשרת שירות ביטחוני, בסך הכול ניתן לזה מענה מספק. מדי פעם כתוצאה מזה עולים אירועים כאלה ואחרים מהסוג של האירוע שבגינו אני עומד כאן ומשיב על השאילתה, שמחייבים כמובן הנחיה, פתרון, כדי לשמור על דרך המלך.

 הצבא, משרד הביטחון, אנחנו גופים ממלכתיים. משרתים גם בצבא, גם במשרד הביטחון, גברים ונשים, חיילים וחיילות, ואנחנו פועלים כך שאיש מהם לא ירגיש כמי שמדירים אותו, אלא מאפשרים לכל אוכלוסייה להמשיך ולשרת.

לשאלה של חבר הכנסת בגין – קלעת לדעת גדולים. אני הערתי לאחרונה הערה בנושא, גם לי זה צרם. בתקופת היותי רמטכ"ל אפילו הנחיתי לשלב את זה, וראיתי שיש חזרה לאחור אז הנחיתי לאחרונה, לפני כחודש, לשלב. יש עניין של אם אנחנו מביאים עכשיו חיילים וחיילות מיחידות לא אורגניות או יחידות כן אורגניות וכו'. בסופו של דבר, זה שיקול של הצבא, אבל אתה תראה בטקסי הנחת הזרים שגם חיילים מניחים זרים".

שינוי גודל גופנים