שינוי תקנות התעבורה, תשפ"ב -2021

שרת התחבורה מרב מיכאלי (עבודה) פרסמה הערות לציבור בנושא שינוי תקנות התעבורה. השינויים הללו עשויים לאפשר תחבורה ציבורית בשבת במתכונת חלקית. בהתאם לתזכיר ניתן יהיה להפעיל תחבורה ציבורית במתכונת פרטית במחיר לא מפוקח, ללא מימון המדינה באופן שיאפשר גם ליחידים להתנייד בתחבורה ציבורית בשבת ולא רק לגופים כפי שמתרחש היום.

טיוטת תקנות התעבורה (תיקון), התשפ-ב-2021