רשת החינוך של ש"ס, "מעיין החינוך התורני", מתחייבת לעמוד בתקנות של משרד החינוך באשר ללימודי ליבה, ניהול ואופן השימוש בכספי התקציב

בתאריך 2.7.13 הציג לראשונה שר החינוך שי פירון את ממצאיו של דו"ח משרד האוצר בנושא ההתנהלות של רשת החינוך "מעיין החינוך התורני", רשת החינוך של ש"ס.
הדו"ח הציג מציאות בעייתית לפיה רשת החינוך "מעיין החינוך התורני" מתנהלת בצורה לא כשרה. בין הממצאים הופיעו תשלומי שכר פיקטיביים לעובדים שאינם קיימים, הסטת תקציב שיועד לחינוך המיוחד לטובת תשלומי שכר למקורבים ולצרכים אחרים, העסקת קרובי משפחה ומקורבים, הפעלת כיתות עם עשרה תלמידים בלבד, תשלום שכר לעובדים שלא עבדו ברשת, תשלום פיצויים שלא כחוק, הפעלת בתי ספר ללא רישיון, מנהל לא תקין, הפעלת בתי ספר שקיבלו צוו סגירה וכן גם אי עמידה בתכנית לימודי הליבה.
בתאריך 14.7.13 פורסם שכתוצאה מהדו"ח הקשה, פירון מתכנן שורה של שינויים לתיקון המצב. היום מסתבר שנחתם הסכם אשר מוציא לפועל את יישומם של אותם שינויים. 

משמעות ההסכם היא שרשת "מעיין החינוך התורני" מתחייבת לעמוד בדרישות המלאות של משרד החינוך, בשל רצונה להמשיך לקבל תקציב מהמדינה. מדובר בהסכם מוסרי וממלכתי שאמור לוודא שרשת החינוך לא תעשה שימוש פסול בכספי המדינה שהיא מקבלת וכן שהרשת תפעל לפי תקנות המדינה.
מעבר לרובד הכספי והניהולי ישנה חשיבות גם לתוכן החינוכי המועבר ברשת "מעיין החינוך התורני" – חשוב לציין שגם לפני ההסכם, רשת "מעיין החינוך התורני" הייתה מחויבת ל-100% מתכנית לימודי הליבה. אולם, לפי ממצאי דו"ח משרד האוצר, לא כל בתי הספר של רשת החינוך עמדו במחויבות זו. המבחן של ההסכם החדש יהיה באופן עמידתה של הרשת בתכנית לימודי הליבה. עם כל זאת, נאמר בידיעה שלפי ההסכם לרשת החינוך תשמר האוטונומיה הפדגוגית באשר למקצועות הקודש. 

בנוסף, חשוב לשים לב לכך שמהידיעה לא ברור האם בהסכם שנחתם ישנה התייחסות למבחני המיצ"ב (מבחני יעילות וצמיחה בית ספרית). לפי דו"חות של מרכז המידע והמחקר של הכנסת, רשת "מעיין החינוך התורני" לא מבצעת תמיד את מבחני המיצ"ב, אשר לפי חוק, היא מחויבת לבצע.  

לידיעה בנושא הצגת ממצאי הדו"ח ע"י שי פירון באתר מכון "על משמר הכנסת" לחץ/י כאן

לידיעה בנושא השינויים שהציג שי פירון באתר מכון "על משמר הכנסת" לחץ/י כאן