רשמית: נחתם ההיתר לשחק כדורגל בשבת

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כץ (הליכוד) חתם הבוקר על היתר כללי לענף הכדורגל ומעתה יוסדרו משחקי הכדורגל בשבת. ההיתר יחול על כל העובדים במגרש ובכלל זה שחקני כדורגל מקצועיים וכן עובדים המבצעים עבודות תומכות בניהול התקין של משחקי הכדורגל ועובדים המועסקים לצורך הסעת עובדים למגרשים.

משמעות הדבר היא שלראשונה מקום המדינה בתולדות המדינה הוענק ההיתר, בעקבות הוראת בג"ץ לפיה הסטטוס קוו של משחקי הכדורגל בשבת לא ימשיך להתקיים ללא הוצאת היתר ענפי. טיוטת ההסכם הופצה להערות הציבור למשך 21 יום, והשר כץ בחן את עמדת הציבור וחתם הבוקר על ההיתר, לאחר שהוסמך על ידי ועדת השרים לענייני השבת. יישום ההיתר מותנה בכך שהמעסיק ישלם גמול נוסף עבור שעות העבודה ביום המנוחה השבועי וכן יעניק לעובד יום מנוחה חלופי, כפי שנקבע בחוק.
במשרד העבודה והרווחה ביקשו להדגיש בנושא:"יישום ההיתר מותנה בכך שהמעסיק ישלם גמול נוסף עבור שעות העבודה במנוחה השבועית וכן יעניק לעובד יום מנוחה חלופי בהתאמה לשעות שהעוסק בשבת, כפי שקבוע בחוק". השר כץ אמר בנושא כי:  "ההיתר הכללי שהענקתי שומר על הסטטוס קוו הנהוג מאז קום המדינה. נמשיך ונחזק את ענפי הספורט בישראל״. שר הפנים ויושב-ראש מפלגת ש"ס, אריה דרעי הגיב כי: "אין מצב שאנחנו נאשר כדורגל בשבת, אין דבר כזה. גם בליגת העל".