קראו את המכתב ששלחה שרת המשפטים ציפי לבני לשר לשירותי דת נפתלי בנט בנוגע לתקנות אותם ביקש לתקן על הסדרי התפילה בכותל

בעקבות כוונתו של השר לשירותי דת נפתלי בנט לתקן תקנות חדשות אשר יפגעו בזכותן של נשים, בעלות מנהגים שונים להתפלל בכותל על פי מנהגן, כתבה שרת המשפטים מכתב לשר בנט המבהיר את עמדתה בנושא. עמדה של שרת המשפטים ציפי לבני אקוטית לסוגייה, מכיוון שמתוקף תפקידה עליה להסכים לתקנות ולאשר אותן על-ידי חתימתה.

שרת המשפטים ציפי לבני –
"זה למעלה מעשרים שנה שנשים נאבקות על זכותן להתפלל בכותל המערבי, בחלק המוכר כעזרת נשים, לקרוא מהתורה, להניח תפילין ולהתעטף בטליתות. לאחר שנים של מאבקים ופרשנות כי הדבר מנוגד למנהג המקום קבע בית המשפט המחוזי כי למונח "מנהג המקום" יש להעניק פרשנות לאומית ופלורליסטית וכי אין בתביעתן של הנשים על זכותן להתפלל בדרכן משום הפרת מנהג המקום.
קביעת בית המשפט מקובלת עליי, ואני סבורה שהיא גם עולה בקנה אחד עם התמורות המשמעותיות והחיוביות לקידום שוויון לנשים בחברה הישראלית – החילונית והדתית.
אקווה כי נוסח התקנות שבכוונתך להתקין מתוקף סמכותך כשר הממונה על שירותי הדת, יביאו לידי ביטוי את קביעת בית המשפט ותמיכתי המהותית בה."

ירושלים
ה' סיוון תשע"ג
14 מאי 2013

לכבוד

ח"כ נפתלי בנט

השר לשירותי דת

שלום רב,

הנדון: תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, תשמ"א – 1981

זה למעלה מעשרים שנה שנשים נאבקות על זכותן להתפלל בכותל המערבי, בחלק המוכר כעזרת נשים, לקרוא מהתורה, להניח תפילין ולהתעטף בטליתות. לאחר שנים של מאבקים ופרשנות כי הדבר מנוגד למנהג המקום קבע בית המשפט המחוזי כי למונח "מנהג המקום" יש להעניק פרשנות לאומית ופלורליסטית וכי אין בתביעתן של הנשים על זכותן להתפלל בדרכו משום הפרת מנהג המקום.

הואיל ונמסר לי כי הנך פועל לתיקון התקנות שבנדון, ראיתי לנכון להפנות תשומת ליבך כי בהתאם לסעיף 4 לחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז-1967, תיקון התקנות שבנדון דורש הסכמת שרת המשפטים.

נוכח זאת, אני מביאה לידיעתך את עמדתי העקרונית בנושא, עוד בטרם התקנת תקנות חדשות: קביעת בית המשפט מקובלת עליי, ואני סבורה שהיא גם עולה בקנה אחד עם התמורות המשמעותיות והחיוביות לקידום שוויון לנשים בחברה הישראלית – החילונית והדתית.

אודה כי באופן אישי אני מתפללת בבית כנסת אורתודוכסי ומחילה על עצמי מנהגים אלה, אבל אני מאמינה שהבשילה העת – חוקתית וחברתית-תרבותית – ליישם מדיניות סובלנית ופלורליסטית בכותל המערבי, ולאפשר לנשים להתפלל על-פי דרכן ואמונתן, בעיקר משום שהן עושות כן באזור המיועד לנשים בלבד בחלוקה הקיימת מזה שנים בכותל, כך שגם מבחינת זרמים שונים, שאינם מפרידים בתפילה, יש בכך פשרה מסוימת והמעטת פגיעה אפשרית ברגשות.

לקח לי זמן להבין את היופי בשונות שבאמונה ובמנהגים שיש לחלקים ולזרמים שונים ביהדות, איך אין לי ספק כי מדינת ישראל צריכה להיות פתוחה, מזמינה ומקבלת את כולם.

אקווה כי נוסח התקנות שבכוונתך להתקין מתוקף סמכותך כשר הממונה על שירותי הדת, יביאו לידי ביטוי את קביעת בית המשפט ותמיכתי המהותית בה.

                                                       בברכה,

                                                         ציפי לבני