המדיניות הממשלתית בתחום יחסי הדת והמדינה בישראל אינה משקפת את התמורות שחלו בחברה הישראלית
בעשרים השנים האחרונות. מחוקקות ומחוקקים רבים עוד לא הבחינו בשינוי, אך רוב חוצה מגזרים תומך בהגדרה
מחודשת ליחסים בין דת ומדינה בישראל מסורתית בישראל

דרך חברון 89, ירושלים

ת.ד. 7559 י-ם 91074

טל: 02-5658013

02-6246869

Contact us